A- A A+
A A A A

03.05.2017Wykaz aktów prawa III

Rozporządzenie w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodni

03.05.2017Wykaz aktów prawa II

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób

03.05.2017Wykaz aktów prawa I

Międzynarodowe akty prawa   Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i protokół fakultatywny do niej przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia

03.05.2017Zakłady pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej (dalej: zpch) ciągle są podstawowym miejscem pracy osób niepełnosprawnych, pomimo systematycznie malejącego ich udziału na rynku pracy. W prowadzonym przez Państwowy Fu

03.05.2017Turnusy rehabilitacyjne

Celem turnusów rehabilitacyjnych jest poprawa sprawności jego uczestników. Ośrodek organizujący turnus zapewnia w tym celu osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, któr

03.05.2017Dodatkowa przerwa w pracy

W myśl art. 134 Kodeksu pracy każdemu pracownikowi, jeśli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do wliczanej do czasu pracy przerwy trwającej co najmniej 15 min

Do góry