A- A A+
A A A A

04.01.2024Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: Niepełnosprawni - podstawowe uprawnienia i ulgi

Dodatkowy płatny urlop jest dostępny dla wielu Polaków, zwłaszcza dla tych posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Standardowy limit wynosi 10 dni, jednak istnieje możliwość wydłużenia go do 21 dni w niektórych sytuacjach.

 

Przysługujący dodatkowy płatny urlop nie obejmuje osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Aby skorzystać z tych dni wolnych, konieczne jest przepracowanie co najmniej roku u jednego lub różnych pracodawców, przy czym przerwy w zatrudnieniu nie są uwzględniane. Szczegółowe zasady reguluje art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 

Osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku od dnia zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

 

Osoby uprawnione do urlopu wypoczynkowego powyżej 26 dni roboczych lub do dodatkowego urlopu na podstawie innych przepisów nie mają prawa do dodatkowego urlopu. Niemniej jednak art. 20 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozwala na zwiększenie limitu do 21 dni dla osób z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

 

Aby skorzystać z tego dodatkowego urlopu, wymagane jest przedstawienie wniosku lekarskiego. Dodatkowe 10 dni urlopu może być również użyte do przeprowadzenia badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli te czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 

Turnus rehabilitacyjny nie tylko oferuje dodatkowe dni wolne. Koszty związane z udziałem w turnusie są zaliczane do tzw. wydatków nielimitowanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że można odliczyć te koszty w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Ulgę rehabilitacyjną mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz osoby ponoszące koszty związane z rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania codziennych czynności. Aby uzyskać ulgę, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku.

Do góry