A- A A+
A A A A

Informacja RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z artykułem 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych na tym portalu jest Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej IPON), z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Podwale 49/8

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc do nas: biuro@ipon.pl

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, podczas rejestracji konta na IPON, a także później w związku z wypełnieniem przez Ciebie profilu randkowego.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych przez IPON?

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do korzystania przez Ciebie z portalu IPON, w tym do:
- pisania na forum
- korzystania z czata
- korzystania z randek

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zapewnić Ci dostęp do wszystkich funkcji portalu:
- adres email
- hasło
- data urodzenia (to dla nas potwierdzenie że jesteś osobą pełnoletnią)
- płeć
- województwo
- oraz opcjonalnie miasto i numer telefonu

Jakie masz wobec IPON uprawnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Usunięcia swoich danych możesz dokonać samodzielnie, wystarczy po zalogowaniu się na IPON przejść do strony: https://www.ipon.pl/mojekonto i kliknąć w przycisk "Usuń trwale konto". wtedy w ciągu 14 dni, Twoje konto (wraz z danymi osobowymi) zostanie usunięte.

Pamiętaj, że masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych firmom, organizacjom ani osobom fizycznym.
Jedynym wyjątkiem, ze względu na konieczność uniemożliwienia rejestracji botom,
jest wykorzystanie mechanizmu Google reCAPTCHA, oraz emisja reklam Google AdSense na portalu. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki
nie zdecydujesz o ich usunięciu.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym przez profilowanie)?

Twpje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też profilowane.Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Do góry