A- A A+
A A A A

05.04.2017Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Kategoria: z Kraju Żródło:

W 2015 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych
i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne -  świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, 2 godz. dziennie (10.00 – 12.00) pod numerem telefonu: 81 534-83-76 lub 883 615 863.

Zapraszamy do korzystania z usług.

Do góry