A- A A+
A A A A

05.04.2017Konferencja na temat dostępności stadionów piłkarskich dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: iPON Żródło:

W dniach 24 - 25 09. 2011 Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy miała zaszczyt brać udział na zaproszenie CAFE ( Europejskiej Organizacji powołanej do działania by pomagać niepełnosprawnym pod patronatem UEFA ) w I konferencji w Europie na temat dostępności stadionów piłkarskich dla osób niepełnosprawnych. W trakcie trwania tego zjazdu nie mającego precedensu były poruszane sprawy istotne wyłącznie z perspektywy osób niepełnosprawnych, dotyczące problemów z dostępnością stadionów w poszczególnych miastach i krajach. Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy z podniesionym czołem mogła prezentować swoje dokonania w zakresie pomocy osobom z różnoraką niepełnosprawnością na stadionie Mistrza Polski Wisły Kraków. Klub Wisła Kraków SA. od niedawna udostępnił kibicom poruszającym się na wózkach I część sektora w pełni odpowiadającego potrzebom tzw. wózkowiczom, za który jeszcze raz w imieniu Fundacji oraz osób niepełnosprawnych chcieliśmy podziękować. Podczas niedawnego spotkania Zarządu Fundacji z panem Prezesem Bogdanem Basałajem dzięki woli kompromisu z obu stron doszło do ważnych ustaleń, które na dzień dzisiejszy są wprowadzane w życie. Spora część konferencji poświęcona była przyszłorocznemu EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. Te dwa dni w Londynie zaowocowały wieloma nowymi kontaktami, pomysłami na wspólne projekty i deklaracjami co do przyszłej współpracy. więcej informacji: www.forbg.vot.pl

Do góry