A- A A+
A A A A

20.05.2019Likwidujmy bariery dla osób z niepełnosprawnością

Kategoria: z Kraju

Ruszyła kampania STOP Barierom realizowana przez Fundację Neuron Plus. Projekt ma charakter informacyjno-edukacyjny i porusza problem dostępności usług dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Kampania propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa i instytucje oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.


Fundacja Neuron Plus, która działa na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych, podnosi,
że problem barier dotyczy wielu milionów ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Szacuje się,
że w Unii Europejskiej żyje ich ponad 80 mln, z czego 46 mln stanowią kobiety i dziewczęta. Z kolei
w Polsce, według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego
Ankietowego Badania Zdrowia, żyje od 4,9 do 7,7 mln osób deklarujących posiadanie poważnych oraz
mniej poważnych ograniczeń w samodzielnym wykonywaniu czynności, jakie ludzie zwykle wykonują.
Przy czym liczba 4,9 mln obejmuje osoby z prawnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz te, które
nie posiadają takiego statusu - o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności w stopniu
poważnym. Prawnym lub równoważnym orzeczeniem o niepełnosprawności posługuje się natomiast
blisko 3,8 mln Polaków.


Jest to więc znaczna grupa ludzi, która charakteryzuje się takimi samymi potrzebami w dostępnie
do różnego rodzaju usług jak osoby pełnosprawne. A przy tym napotyka na swojej drodze bariery, m.in.
architektoniczne czy społeczne, utrudniające swobodne funkcjonowanie. W dużej mierze wynikają one
z niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie różnych typów niepełnosprawności.
- Dla pełnosprawnej zdrowej osoby załatwienie spraw w banku, w urzędzie czy na poczcie to proste,
prozaiczne czynności. Dla osób niepełnosprawnych stanowią często przeszkodę nie do pokonania.
Osoby z niepełnosprawnością żyją w każdym społeczeństwie, dlatego likwidacja barier w dostępie do
usług powinna stanowić priorytet każdej instytucji i przedsiębiorstwa. – wskazuje prof. dr hab.
n. med. Janusz Kocki, Członek Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus. I dodaje: podczas kampanii Stop
Barierom zamierzamy zachęcać różne podmioty do wdrażania rozwiązań na rzecz osób
niepełnosprawnych, a także informować i edukować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
o możliwości skorzystania z dostępnych usług.


Kampania STOP Barierom jest zaproszeniem dla firm i instytucji, które posiadają rozwiązania
dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz tych, które zamierzają dopiero wprowadzić konieczne
modyfikacje, do włączenia się w tę akcję.


W ramach projektu powstała strona www.stopbarierom.pl, na której umieszczono komentarze
ekspertów Fundacji Neuron Plus. W swoich wypowiedziach poruszają oni tematy związane m.in.
1z dostępnością edukacji i przestrzeni publicznej czy z barierami, które przeszkadzają
niepełnosprawnym Polkom i Polakom w korzystaniu z wypoczynku i rekreacji.


Strona akcji posiada też na bieżąco aktualizowaną mapę miejsc bez barier dla osób
z niepełnosprawnością. Obecnie można tam znaleźć bazę oddziałów i bankomatów PKO Banku
Polskiego, a w niedługim czasie także kolektury Totalizatora Sportowego. Obok tych dwóch podmiotów
w kampanię STOP Barierom zaangażowały się Fundacja BGK, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja
KGHM Polska Miedź, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz platforma
Brand24.pl i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Patronat nad wydarzeniem objęło zaś Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W projekcie nie zabrakło również
partnerów medialnych – Polskiego Radia, Grupy Polska Press, Super Expressu oraz portali
informacyjnych – Niewidzialni.eu dedykowanego osobom niepełnosprawnym i Aktywni-plus.pl
skierowanego do osób starszych.


Kolejnym etapem kampanii będzie rozbudowa witryny www.stopbarierom.pl o materiały
merytoryczne oraz narzędzie interaktywnej komunikacji - live chat, umożliwiające uzyskanie porad
online przez osoby niepełnosprawne m.in. w tematach rehabilitacji czy dietetyki. Wszystko to pozwoli
przekształcić stronę internetową w hub informacyjno-edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami
i ich opiekunów.


- Dla Fundacji bardzo ważne są potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz potrzeby ich opiekunów.
Programy takie jak kampania STOP Barierom powinny być stale podejmowane i realizowane w naszym
społeczeństwie. Konieczność budowania świadomości stanowi kluczowy element, który daje mocny
fundament do poprawy jakości i komfortu życia – podkreśla prof. Janusz Kocki.
Działalność Fundacji Neuron Plus stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej oraz
genetycznej. Fundacja stara się przełamywać bariery w obszarach, w których występują wszelkie
problemy i ograniczenia, związane z aktywnym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie. Projekt STOP Barierom potrwa do końca grudnia 2019 roku. Więcej informacji
o Fundacji można znaleźć na stronie www.neuronplus.pl


Kampanię wspierają: PKO Bank Polski, Fundacja BGK, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja KGHM
Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju, Polskie Radio, Polska Press, Super Express, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych, Platforma Brand 24, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Portale Niewidzialni.eu oraz
Aktywni-plus.pl

 

Do góry