A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Stawiaj na Siebie!

Nr ogłoszenia: 5913

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stawiaj na Siebie!”

Projekt nr RPDS.08.03.00-02-0101/20, pt. „Stawiaj na Siebie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Partnerem Wiodącym projektu jest Point Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2023 r.
 
Uczestnikami/-czkami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne oraz bierne zawodowo), w wieku pow. 30 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby po 50 roku życia;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie,

Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie obejmujące:
 
A. Szkolenie przygotowujące do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:

B. Bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050,00 PLN.

C. Finansowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 2600,00 zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły w dni robocze w okresie 24.02.2022 – 02.03.2022 r.  złożyć formularz rekrutacyjny zgodnie z zasadami opisanymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa”

Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera projektu: Point Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław, mail: point@point.wroc.pl, tel.  71 361 44 94
 
Województwo:: dolnośląskie
Firma: Point Sp. z o.o.
 
Powiat: m. Wrocław
Miasto: Wrocław
 
dodano: 2022.02.10
ważne do: 2022.06.10
wyświetleń: 139
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia