A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Dotacje na założenie działalności

Nr ogłoszenia: 4065

Cena: 0,00 PLN

Brak zdjęć.

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Masz pomysł na biznes?
Zyskaj dotację na założenie działalności gospodarczej
Aplikuj do projektu
„PRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE”
 
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przedsiębiorcze Lubelskie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

GRUPA DOCELOWA
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 lat, bez zatrudnienia (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo),  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety,  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby pracujące w trudnej sytuacji  na rynku pracy (w tym ubogie pracujące ) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji.

DZIAŁANIA
W ramach projektu zapewniamy:
  • wsparcie szkoleniowo- doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności (m.in. pomoc w sporządzaniu biznespanu i wniosku o dotację),
  • jednorazową dotację  na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,
  • wsparcie finansowe  przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalnośc w kwocie  do 2000 zł/miesiąc,
  • specjalistyczne, indywidualne wsparcie  doradcze po założeniu firmy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r., a pierwsza tura rekrutacji  rozpocznę się od 27.01.2020 r.
Formularz rekrutacyjny oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php
 
KONTAKT
Biuro Projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin
tel.: 793 125 321 e-mail: m.krasucki@eds-fundacja.pl
 
 
 
Województwo:: lubelskie
Firma: Maciej
 
Powiat: m. Lublin
Miasto: Lublin
Kod pocztowy: 20-078
Ulica: 3 Maja 18/5a
Telefon: Odkryj numer
Strona www: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php
 
dodano: 2020.01.22
ważne do: 2020.05.21
wyświetleń: 262
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia