A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Telefoniczny Doradca Klienta

Nr ogłoszenia: 1328

Cena: 13,70 PLN do negocjacji

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Jesteśmy firmą, która od 18 lat realizuje prestiżowe projekty w branży call-trading – obecnie dynamicznie rozwijającej się gałęzi sprzedaży. Stawiamy na innowacyjne metody, zarówno w świadczeniu usług dla naszych partnerów, jak i również w tworzeniu atrakcyjnego i przyjaznego miejsca pracy dla naszych pracowników.

Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i dokładamy wszelkich starań, aby zaproponowane przez nas warunki pracy były komfortowe i pozwalały z satysfakcją realizować przyjęte zadania.

Obecnie, w związku z rozwojem firmy, do naszego zespołu w Toruniu poszukujemy 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisko:

Telefonicznego Doradcy Klienta

(praca siedząca, w Toruniu, w godz. 8.00-16.00)

Zakres zadań:

- prowadzenie telefonicznych rozmów handlowych ze stałymi klientami,
- informowanie o nowych rozwiązaniach, promocjach oraz dodatkowych usługach przeznaczonych dla klientów T-Mobile,
- dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Profil Kandydata:

- wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
- zdolność szybkiego uczenia się,
- umiejętność sprawnej obsługi komputera,
- gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane zadania,
- energia w działaniu i optymizm.

Korzyści:

- stabilna praca w oparciu o umowę o pracę,
- stałe godziny pracy – od pon. do pt. od 8 do 16,
- wynagrodzenie podstawowe + wysokie prowizje,
- autorskie szkolenia wdrożeniowe oraz podnoszące kwalifikacje,
- możliwość awansu już po pół roku pracy,
- bardzo dobre warunki pracy: parking przed firmą, praca siedząca, możliwość dopasowania godzin pracy zgodnie z orzeczeniem lekarskim, bezpłatne kursy językowe.

Kandydatom z min. 6 miesięcznym doświadczeniem w telesprzedaży proponujemy preferencyjne warunki zatrudnienia!

Jeśli chcesz rozwijać się w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, prześlij swoje CV!

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Do cv załacz odpowiednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CTDP Sp. z o. o. & Co. Spółkę komandytową z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A moich danych osobowych zawartych w przesłanym przez mnie CV w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko …. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CTDP Sp. z o. o. & Co. Spółkę komandytową z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A moich danych osobowych zawartych w przesłanym przez mnie CV w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko … oraz przyszłych rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA”

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CTDP Sp. z o. o. & Co. Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 60A
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać dzwoniąc pod nr. tel.: +48 56 6651817  lub wysyłając maila na adres: inspektor@ctdp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji / przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy administratora upoważnieni do prowadzenia procesu rekrutacji, nadto w przypadku zgłoszenia swojej kandydatury za pośrednictwem strony www lub portalu internetowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora zajmujący się obsługą IT strony www lub portalu internetowego;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  1. aktualnej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej zakończenia; albo
  2. aktualnej rekrutacji oraz przez okres 3 lat od dnia przesłania do nas swojego CV – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
  3. 3 lat od dnia przesłania do nas swojego CV jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przechowywanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 6. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektor@ctdp.pl;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 9. podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne i ma na celu przyspieszenie i ułatwienie komunikacji, jak również procesu rekrutacji;
 10. podanie innych danych osobowych niż wymienione w pkt. 8 i 9 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na zasadach opisanych w pkt 5.
 11. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, ale umożliwi skontaktowanie się Panią/Panem w razie ich prowadzenia w przyszłości.
Województwo:: kujawsko-pomorskie
Firma: CTDP
 
Powiat: m. Toruń
Miasto: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Ulica: Szosa Bydgoska 60a
Telefon: Odkryj numer
Strona www: praca.ctdp.pl
 
dodano: 2018.02.12
ważne do: 2018.08.11
wyświetleń: 463
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia