A- A A+
A A A A

05.04.2017Integracja i edukacja multimedialna poprzez uczestnictwo w środowisku pracy

Kategoria: z Kraju Żródło:

Spółdzielnia Socjalna ORTO-SPORT wraz z firmą BD Center sp. z o.o. realizują projekt pn. „Integracja i edukacja multimedialna poprzez uczestnictwo w środowisku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Działania, dzięki którym cel zostanie osiągnięty, a których uczestnikami będą osoby niepełnosprawne to:
1. Szkolenia (wraz z przysługującym każdemu uczestnikowi stypendium za każdą godzinę szkoleniową)
a. Szkolenia rozwijające kompetencje społeczne:
Komunikacja interpersonalna
Asertywność w relacjach międzyludzkich
Kreatywność i twórczość
Skuteczne zachowania na rynku pracy
b. Szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe:
Rzecznik prasowy
Media Relations
Administrowanie stron www
2. Indywidualne doradztwo zawodowe
3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
4. Spotkania z pośrednikiem pracy aktywnie poszukującym ofert pracy dla uczestników projektu
5. 6 miesięczne płatne staże dla uczestników projektu
6. Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia po zakończeniu projektu

W ramach wymienionych działań zapewniamy:
Wypłacane co miesiąc stypendium szkoleniowe
Transport na szkolenia (tam i z powrotem – „od drzwi do drzwi”)
Zwrot kosztów przejazdu na staże
Materiały szkoleniowe
Wyżywienie podczas szkoleń

Do udziału w projekcie zapraszamy:
osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, o ograniczonej sprawności kończyn dolnych
osoby pozostające bez zatrudnienia (także uczące się), w tym zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne
osoby zamieszkujące na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów
osoby w wieku 18-34 lata
osoby posiadające wykształcenie minimum średnie
osoby zdolne do podjęcia zatrudnienia w branży marketingowej

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 – 30.04.2015
Rekrutacja trwa do 30.04.2014, ilość miejsc ograniczona!
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć na:
stronie internetowej projektu: integracjamultimedialna.pl
kontaktując się na adres mailowy: integracja@orto-sport.com.pl
w biurze projektu:
Spółdzielnia Socjalna ORTO-SPORT
ul. Kamińskiego 2
35-211 Rzeszów
tel.: 795 578 685
tel./fax: 17 784 48 12
biuro@orto-sport.com.pl
www.orto-sport.com.pl

Do góry