A- A A+
A A A A

05.04.2017Dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych w ZUS.

Kategoria: iPON Żródło:


Uprzejme informujemy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje już po raz kolejny Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS.
Dzień Otwarty odbędzie się w dniu 29 maja br. w II Inspektoracie we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 36.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

W ramach spotkania w godz. 9:00 – 14:00 zainteresowani będą mogli zasięgnąć porad eksperckich z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącego:
- ubezpieczeń i składek,
- emerytur i rent,
- prewencji i rehabilitacji;
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4. Urzędu Miejskiego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, który koordynuje projekty miasta dla osób niepełnosprawnych, dotyczące:
asystenta osoby niepełnosprawnej – program wsparcia dla osób niepełnosprawnych (asystent dowiezie
do pracy, na koncert, spotkanie, do sklepu lub lekarza, pomoże zrobić zakupy, załatwić sprawy w urzędzie;
poradnictwa prawnego dla rodzin osób niepełnosprawnych – projekt realizowany przez Fundację „Promyk Słońca”;
opieki domowej – program polegający na pomocy zespołu w składzie pielęgniarki i lekarza, osobom przewlekle chorym powracającym do domu po leczeniu szpitalnym. Zespół pomaga rodzinie i osobie chorej dostosować się do nowej dla nich sytuacji – projekt realizowany przez Ekumeniczną Stację Opieki;
grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – projekt realizowany przez Fundację Opieka
i Troska
5. Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.

Dodatkowo będą mogli Państwo skorzystać z bezpłatnego punktu samobadania piersi.

Specjalnie dla Państwa uczniowie Szkoły Przysposabiającej do pracy w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej 28, zorganizowali kiermasz prac plastycznych, które za niewielką odpłatnością będzie można nabyć.

Dla wszystkich Państwa, którzy nie będą mogli przybyć na Dzień Otwarty, a chcieliby skorzystać z porad ekspertów we współpracy ze Stowarzyszeniem Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie http://www.ipon.pl/  w dniach 22 – 29 maja do godz. 13:30 uruchomił forum internetowe EKSPERTA ZUS, gdzie można zadawać pytania dotyczące działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS !

Do góry