A- A A+
A A A A

05.04.2017Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy

Kategoria: z Kraju Żródło:

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizuje projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS
Projekt jest skierowany do:
- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany ze sprzężeniem)
- osób z wykształceniem min. ponadgimnazjalnym
- studentów
- osób, które ukończyły szkołę wyższą max. 12 m-cy temu

formy wsparcia
- możliwość organizacji staży i praktyk
- możliwość udziału w szkoleniach zawodowych
- wsparcie w kontynuacji nauki
(pomoc w opłaceniu czesnego, zakupu pomocy naukowych, podręczników)

Biuro regionalne FAR
ul. Tatrzańska 109, 93-279 Łódź
Tel. 42 642 78 01

Do góry