A- A A+
A A A A

05.04.2017Komunikat PFRON

Kategoria: z Kraju Żródło:

PFRON zaprasza osoby chore na stwardnienie rozsiane w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku życia (mężczyźni), niezatrudnione, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, bądź o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, do udziału  w projekcie „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

PFRON zapewnia wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, konsultacje lekarzy specjalistów, doradztwo prawne, szkolenia zawodowe, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, staże i praktykę zawodową, warsztaty komunikacji interpersonalnej.

Więcej informacji w:
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł Anieli Salawy, Kraków, ul.
Dunajewskiego 5,
(12) 341 48 99, biuro@fundacja-sm.org
PTSR  O/Łódź,  ul.  Przybyszewskiego  255/267,  tel.  516  050 305,
wsparcie.lodz@gmail.com
PTSR  O/Biała  Podlaska,  ul.  Sienkiewicza  1,  tel. 789 248 057,
wsparcie.biala@gmail.com
PTSR  O/Szczecin,  ul.  Dworcowa  19,  tel.  781  131  513,
wsparcie.szczecin@gmail.com
PTSR  O/Konin,  ul.  Szymanowskiego  4,  tel.  798  496  177,
wsparcie.konin@gmail.com
PTSR  O/Warszawa,  ul.  Nowosielecka  12,  tel.  796  193  586,
wsparcie.warszawa@gmail.com

Do góry