A- A A+
A A A A

30.11.2021Pierwszy Podkarpacki Ranking Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

Kategoria: z Kraju Żródło: Marcin Piasek

Liderem Rudnik nad Sanem

Ulanów z zerowym wynikiem

 

Jak samorządy i instytucje publiczne dbają o osoby niepełnosprawne?

Ile ich zatrudniają oraz czy wypełniają minimalne wymogi ustawowe.

Zgodnie z przepisami powinny zatrudniać przynajmniej 6% ogółu załogi. Jak wynika z naszego Rankingu, 68% jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych, wypełnia wymóg ustawowy i utrzymuje odpowiedni stan pracowników z orzeczonymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Średnia wartość tego wskaźnika wynosi 7,57% czyli więcej od wymaganego minimum.

Liderem Rudnik nad Sanem

Zdecydowanym liderem Podkarpackiego Rankingu jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, z imponującym wynikiem 17,84%. Nieznacznie mniej zatrudnia magistrat w Kolbuszowej – 17%. Niżej jest już spora różnica i robi się gęsto w zestawieniu. Trzecie miejsce zajmuje przemyskie starostwo powiatowe z wynikiem 12,36%. Z kolei na 5 miejscu lokuje się pierwsza instytucja publiczna, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – 11,48%. Niestety są też miejsca gdzie nie zatrudnia się żadnego niepełnosprawnego. Tak jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie. To dość wyjątkowy przypadek bo takich miejsc jest niewiele.

Kary nie są dolegliwe

Wyjaśnijmy, że prawo w tym zakresie nie jest jednak zbyt restrykcyjne. W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika, wystarczy wpłacić stosowną daninę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, by nie mieć z tym tematem problemów. A do tego, kwota ta nie jest zbyt dolegliwa. Wysokość takiego podatku wynosi około 2400 zł za jeden brakujący etat niepełnosprawnego. To jest sporo mniej, od kosztów zatrudnienia pracownika. Co ciekawe, danina ta oficjalnie nazywa się składką, by płatnicy nie czuli się nadmiernie obciążani. 28% jednostek korzysta z tego rozwiązania, choć osiągnięcie progu 6% nie jest trudne.

Jedna osoba a 4 etaty

Dodajmy, że w przypadku zatrudnienia tylko jednej osoby z niepełnosprawnościami szczególnymi i specjalnymi można ją policzyć wielokrotnie. Nawet za 3 etaty, jeśli ma stopień umiarkowany, lub 4 etaty, jeśli jest w stopniu znacznym. W małych urzędach to już wystarcza by wypełnić ustawowy wymóg 6%.

 

Chcą upublicznienia wskaźnika

Wskaźnik zatrudnienia OzN to bardzo prosty a jednocześnie jedno z najważniejszych kryteriów, przy ocenie podejścia do problemów, tej grupy osób wykluczonych. Niestety informacje o nim nie są łatwo i publicznie dostępne. Do tego 20% podmiotów w ogóle nie odpowiedziało na nasz wniosek o udzielenie informacji. Nie wszystkie chciały podać wysokość płaconych kar na PFRON. Dlatego też, środowiska tej grupy wykluczonych domagają się, by był on obowiązkowo publikowany na stronie internetowej, każdego zakładu pracy, zarówno publicznego jak i prywatnego. Powinien być znacznie łatwiej dostępny dla opinii publicznej.

Ranking jest cały czas aktualizowany i podmioty które w nim się nie znalazły zawsze mogą dołączyć, przesyłając nam swoje dane. Wkrótce rankingi z kolejnych województw oraz z całego kraju. Również w firmach prywatnych.

 

Pierwszy Podkarpacki Ranking Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

Podmiot

Wskaźnik w %

wysokość płaconych kar w zł

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

17,84

 

Urząd Miasta w Kolbuszowej

17

 

Starostwo Powiatowe w Przemyślu

12,36

 

Urząd Miasta w Nisku

11,93

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

11,48

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

11,11

 

Urząd Miasta w Stalowej Woli

10,53

 

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

10,5

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu

10,22

 

Urząd Miasta w Jaśle

9,97

 

Urząd Miasta w Krośnie

9,7

 

Urząd Miasta i Gminy w Dukli

9,6

 

Urząd Miasta w Przemyślu

9,5

 

Starostwo Powiatowe w Jaśle

9,5

 

Starostwo Powiatowe w Krośnie

8,6

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

8,59

 

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

8,25

 

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

8,15

 

Urząd Miasta w Tarnobrzegu

7,82

 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

7,76

 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

7,22

 

Urząd Miasta i Gminy w Majdanie Królewskim

7,14

 

Urząd Miasta i Gminy w Jarosławiu

7

 

Urząd Miasta i Gminy w Tyczynie

7

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

6,95

 

Starostwo Powiatowe w Dębicy

6,7

 

Urząd Miasta i Gminy w Brzozowie

6,59

 

Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim

6,59

 

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

6,36

 

Urząd Miasta i Gminy w Zaklikowie

6,34

 

Urząd Miasta i Gminy w Przeworski

6,02

 

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

5,78

493/mc

Urząd Miasta i Gminy w Radymnie

5,74

273/mc

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

5,61

16275/rok

Urząd Miasta w Mielcu

4,63

2638/mc

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

4,61

2124/mc

Starostwo Powiatowe w Przeworsku

4,23

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

4,17

 

Starostwo Powiatowe w Nisku

3,48

 

Urząd Miasta w Ustrzykach Dolnych

3,29

 

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze

2,63

 

Urząd Miasta i Gminy w Lesku

2,43

 

Urząd Miasta i Gminy w Łańcucie

1,26

 

Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach

1,07

1827/mc

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

0

 

 

 

 

Przeglądaj komentarze, Lub skomentuj.

Do góry