A- A A+
A A A A

28.08.2020Wyższa pomoc z PFRON

Kategoria: Artykuły sponsorowane

W tym roku wzrosła wartość pomocy państwa dla niepełnosprawnych studentów, którą finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON przekazuje wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami w ramach programu Aktywny Samorząd (Moduł II - Student). W tym roku wzrosły stawki dwóch podstawowych świadczeń dla studentów: na pokrycie kosztów czesnego i dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia. Ten pierwszy wynosi teraz maksymalnie 4000 zł za semestr, czyli o 1000 zł więcej niż do tej pory. Możliwe jest uzyskanie nawet wyższego dofinansowania do czesnego, ale tylko w przypadku jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę.

Natomiast dodatek na pokrycie innych kosztów edukacji wyższej to kwota 1500 zł, a  więc w tym przypadku podwyżka jest aż 50%. Przy czym dodatek może być znacznie podniesiony w określonych sytuacjach, np. gdy student uczy się poza domem albo gdy jego rodzina ucierpiała na skutek wystąpienia klęski żywiołowej.

Trudno jest jeszcze ocenić, ilu studentów w tym roku wystąpi o pomoc (wnioski można składać do 10 października) i jak duże wsparcie do nich trafi, ale na pewno będą to pokaźne kwoty. Dorota Habich, wiceprezes PFRON, informowała, że w poprzednich latach rocznie wydawano na ten cel około 60 mln zł i dzięki temu 18 tys. osób mogło studiować. Trzeba też zauważyć, że oczywiście nie są to świadczenia stypendialne dla studentów z niepełnosprawnościami, bo te uczelnie finansują ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ważne jest to, że pomoc PFRON z tego programu jest kierowana nie tylko do studentów, ale także do słuchaczy szkół policealnych i kolegiów. Na wsparcie mogą też liczyć słuchacze studiów podyplomowych lub doktoranckich, a także osoby niepełnosprawne, które przewód doktorski otworzyły wcześniej poza studiami doktoranckimi. Ponadto dodatkowe wsparcie przysługuje np. osobom podejmującym naukę na drugim kierunku, więc Fundusz – można powiedzieć – promuje osoby najzdolniejsze, co jest także korzystne dla samych uczelni i dla kraju.

To duże wsparcie, ale wiele zainteresowanych osób nie wie, że państwo może im pomóc w zdobyciu wykształcenia i nie sięga po te środki. Ich świadomość może zmienić kampania społeczna „Nauka Bez Barier”, którą prowadzi Fundacja Neuron+. Kampania ma pokazać osobom z niepełnosprawnościami możliwości kształcenia się na poziomie akademickim i prowadzenia później aktywności na polu naukowym.

Dorota Habich zaznacza, że PFRON realizuje także program wspierający osoby niepełnosprawne kończące studia lub absolwentów, aby ludzie z niepełnosprawnością mieli po ukończeniu studiów większe szanse na rynku pracy. – W Polsce jest duży odsetek osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe i odpowiednie kwalifikacje. Chcielibyśmy, żeby właśnie po tych pracowników sięgali pracodawcy, żeby oferowali im również pracę wysokiej jakości, aby odejść od tego mitu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w firmie ochroniarskiej czy firmie sprzątającej – podkreśla wiceprezes PFRON Dorota Habich.

Więcej na www.naukabezbarier.pl

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020

 

Do góry