A- A A+
A A A A

24.07.2020Kariera naukowa nie w pełni przyjazna dla osób z niepełnosprawnością

Kategoria: Artykuły sponsorowane

Szkoły wyższe coraz szerzej otwierają swoje wrota dla niepełnosprawnych studentów. Uczelnie mają jednak wiele problemów z pełnym udziałem studentów niepełnosprawnych w kształceniu i badaniach naukowych.

W czasach niżu demograficznego i wynikającego z niego znacznego spadku liczby studentów, szkoły zabiegają o słuchaczy. To jest także jeden z powodów tego, iż coraz chętniej przyjmują takie osoby w swoje mury. Nadal jednak, jak wynika choćby z raportów Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, w części uczelni zdarzają się sytuacje, gdy studenci z niepełnosprawnościami mają problemy: nie uczestniczą we wszystkich wykładach i ćwiczeniach, i nie prowadzą badań naukowych tak samo intensywnie jak osoby zdrowe. Jest wiele przyczyn, z których najczęściej wymieniane są bariery architektoniczne i brak niezbędnych pomocy w uczelnianych laboratoriach dla studentów poruszających się na wózkach lub niedosłyszących. Są uprzedzenia promotorów, którzy niechętnie widzą w swoich grupach naukowych osoby z niepełnosprawnościami, obawiając się więcej pracy i obowiązków organizacyjnych. Są też i takie opinie, że niepełnosprawny student będzie opóźniał badania czy pisanie rozprawy doktorskiej.

Wnioski z tych raportów stają się inspiracją do wdrożenia różnych projektów przełamujących bariery mentalne i organizacyjne w środowisku akademickim. Ważny aspekt to również zwrócenie uwagi na obecność studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach, na ich potrzeby i możliwości czynnego włączania się w różne formy aktywności studenckiej - przede wszystkim naukowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostrzegło opisane wyżej problemy i zapewnia dotacje dla tych szkół, które kształcą i pomagają w pracy naukowej osobom z niepełnosprawnościami, także tym, które nie mają orzeczeń. Z tych funduszy można np. finansować zakup literatury i pomocy naukowych dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów, niwelować bariery architektoniczne i inne. Wiele uczelni korzysta już z tego wsparcia.

Ponadto niepełnosprawni doktoranci mogą podejmować naukę w szkołach doktorskich. Otrzymują oni od tego roku akademickiego podwyższone stypendium doktorskie. Jest to dobra zachęta i motywacja dla niepełnosprawnych studentów, aby podejmować karierę naukową i dydaktyczną.

 


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020.

 

Do góry