A- A A+
A A A A

19.06.2020Studia przyjazne dla studentów z niepełnosprawnościami

Kategoria: Artykuły sponsorowane

Student pod opieką uczelni

Sytuacja niepełnosprawnych studentów jest co prawda jeszcze daleka od ideału, ale z roku na rok wyraźnie się poprawia.

Początek przemian społecznych i gospodarczych w Polsce po 1989 roku spowodował zapaść ekonomiczną polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, co sprawiło, że uczelnie były zajęte „walką o byt” i postulaty studentów z niepełnosprawnościami były w praktyce ignorowane. Również dlatego, że takich studentów było niewielu, w chwili upadku komunizmu stanowili grupę niespełna tysiąca osób.

Z czasem jednak świadomość społeczeństwa, jak również i środowiska akademickiego uległa pozytywnej przemianie - szkoły wyższe zaczęły stwarzać coraz lepsze warunki dla studentów o różnym stopniu niepełnosprawności, czy z chorobami przewlekłymi. Można postawić tezę, że coraz więcej uczelni otacza tę grupę studentów odpowiednią opieką, często już na etapie rekrutacji.

W szkołach, gdzie wymagane są jeszcze egzaminy wstępne, osoba
z niepełnosprawnościami może liczyć na pomoc organizacyjną czy techniczną, jeśli potrzebuje np. większego monitora komputera lub słuchawek czy pomocy asystenta znającego język migowy. W czasie studiów słuchacze mogą często liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe lub miejsce w akademiku.

Wprowadza się ułatwienia architektoniczne w uczelniach, choć nadal w licznych budynkach istnieją nadal różne bariery architektoniczne. Są one stopniowo niwelowane choćby dzięki specjalnym dotacjom rządowym. Dla tej grupy żaków organizowane są zajęcia instruktażowe o topografii budynków, a podczas zajęć mogą korzystać m.in. z urządzeń wspomagających widzenie i słyszenie, tłumaczy języka migowego i całej gamy urządzeń oraz programów komputerowych, które pomagają im w osiągnięciu kolejnych stopni kariery naukowej: licencjata, magistra czy doktora. Co ważne, w pomoc dla swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek angażują się stowarzyszenia studenckie i samorządy poszczególnych uczelni. Są już też uczelnie wyższe, które system wsparcia dla tej grupy studentów traktują jako inwestycję w przyszłość i znakomite narzędzie promocji.

Więcej na: www.naukabezbarier.pl

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020.

 

 

 

Do góry