A- A A+
A A A A

17.06.2020Projekt Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON

Kategoria: z Kraju

Myślisz o podjęciu pracy? Jesteś osobą bezrobotną? Mieszkasz w Wielkopolsce? Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Jesteś zmotywowany do

podjęcia pracy? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie! Trwa nabór do projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej pn. "Kierunek praca - działaj

skutecznie!".

 Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na rynek pracy, zwiększenie doświadczenia zawodowego, uzyskanie oraz utrzymanie

zatrudnienia przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego (wsparciu trenera/ki pracy).

 

Wymagania/kryteria przyjęcia do projektu (występujące jednocześnie):

 wiek 18-64 lat (wiek aktywności zawodowej);

orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych;

brak zatrudnienia - osoby nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy,

bezrobotne;

zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 

poradnictwo psychologiczne,

poradnictwo zawodowe,

grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych,

3-miesięczne, płatne staże zawodowe (w asyście trenera/ki pracy),

treningi umiejętności praktycznych i próbki pracy (w asyście trenera_ki pracy),

wsparcie trenera/ki pracy w poszukiwaniu pracy,

wsparcie trenera/ki pracy w nowym miejscu zatrudnienia, aż do momentu

całkowitego usamodzielnienia oraz monitoring zatrudnienia (w tym

kontakty z pracodawcą i współpracownikami),

współpraca z otoczeniem społecznym (rodzina, przyjaciele, opiekunowie).

 

Zgłoszenia:

 

e-mail: rekrutacjabizon@natak.pl

 

tel. 61 222 37 35

 

kom. 603 999 242

 

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.bizon.org.pl .

 

Projekt realizowany jest przez Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON.

Do góry