A- A A+
A A A A

03.12.2019Poczta Polska sprawdzonym pracodawcą dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: z Kraju Żródło: Rzecznik Prasowy Poczta Polska S.A.

 Blisko 1800 osób niepełnosprawnych zatrudnia Poczta Polska. Spółka dąży do tego, by w przyszłym roku zatrudnienie wzrosło o kolejne osoby, w tym 360 w ramach programu Praca-Integracja.

Osoby niepełnosprawne pracują zarówno jako listonosze, w placówkach pocztowych przy obsłudze klientów, jak też w sortowniach pocztowych. – Dzięki współpracy z Fundacją Aktywizacja, partnerem wybranym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektu „Praca – Integracja” od początku 2018 roku zatrudniono już blisko 400 osób. Projekt ten wkrótce się zakończy, ale nadal chcemy pozyskiwać pracowników w tej formule – mówi Agnieszka Grzegorczyk, dyrektor Pionu Kapitału Ludzkiego z Poczty Polskiej.

Poczta Polska przystąpiła do programu Praca-Integracja w 2018 roku zakładając zatrudnienie we współpracy z Fundacją Aktywizacja 400 pracowników do końca 2019 roku. Obecnie – w ramach współpracy z PFRON – spółka złożyła zapotrzebowanie dotyczące dalszego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poczta chce zatrudnić kolejnych 360 pracowników ds. obsługi klienta, pracowników sortowni, kierowców (samochodów do 3,5 tony) oraz listonoszy.

W grudniu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poczcie Polskiej wynosił 1%, obecnie jest to 2,2%. Od lipca 2018 roku Poczta Polska realizuje „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która opiera się na kilku założeniach. Chodzi m.in. o to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników na umowy o pracę. W okresie przedświątecznym Spółka zwiększa zatrudnienie o dodatkowe 2 tys. pracowników zatrudnianych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.

 

 

Skomentuj newsa lub przeglądaj komentarze

Do góry