A- A A+
A A A A

27.07.2018XVI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne Łazy 2018

Kategoria: z Kraju

         “ Patrzę dalej- za horyzont” - oto hasło XVI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów Artystycznych, które odbędą się
w dniach 12-14 września 2018 w nadmorskiej miejscowości Łazy. Organizatorem Warsztatów jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Koszalinie. Jest to wydarzenie kulturalne, które ze względu na swą atrakcyjność i oryginalność przyciąga coraz liczniejsze rzesze osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Warsztaty artystyczne organizowane w Łazach obfitują w możliwość kontaktu ze sztuką oraz rozwijania swoich twórczych pasji z zakresu wielu dziedzin artystycznych. Pierwszy Plener Artystyczny odbył się w 2003 roku. Trwał on 1 dzień i brało w nim udział 100 osób
z niepełnosprawnościami z Koszalina i gmin ościennych. Piętnastoletnie doświadczenie owocuje rosnącą popularnością imprezy, która nabrała charakteru cyklicznego i jest największym tego typu wydarzeniem artystycznym w Polsce. W 2017 roku w Plenerze wzięło udział ponad 500 osób, w tym 360 osób z niepełnosprawnością intelektualną z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych z 11 województw naszego kraju.

        Twórczość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną jest kluczowym elementem nie tylko w procesie ich rehabilitacji,
a także integracji ze społeczeństwem. Wszelkie działania twórcze motywują do dalszego działania, podnoszą poczucie godności
i przynależności społecznej, niejednokrotnie dynamizują dalszy rozwój. Zetknięcie z innym artystą daje osobom
z niepełnosprawnością okazję do pogłębiania swojej wiedzy na temat szeroko pojętej sztuki, poszerzenia swojego warsztatu artystycznego i co najważniejsze, możliwość nieskrępowanej ekspresji w wyrażaniu siebie, przez co jest nieocenionym narzędziem terapeutycznym. Wymiana doświadczeń przebiega dwukierunkowo. Z wypowiedzi przybywających do Łaz artystów profesjonalnych wynika, że twórczość oraz niezwykła spontaniczność osób z niepełnosprawnościami ma charakter niezwykle inspirujący. Integracyjny aspekt Pleneru daje zatem korzyści dla wszystkich artystów, których łączy szczególna wrażliwość w postrzeganiu otaczającego świata. Jednocześnie wspólne spotkanie w atmosferze swobodnej twórczości jest okazją do zweryfikowania
i przewartościowania krążących stereotypów i uprzedzeń dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną mają ograniczone możliwości samodzielnego działania, a coroczne wydarzenie, jakim są Warsztaty Artystyczne, nie tyko wspierają ich rozwój samodzielności, ale także umożliwiają twórcze wyrażanie siebie, swoich emocji i przeżyć. Wszystko to umożliwia im sztuka.

        Uczestnicy Warsztatów jak co roku będą mięli szeroki wachlarz możliwości wyrażania swych emocji przez sztukę. Dla przybyłych do Łaz zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne, teatralne, rękodzielnicze, tworzenia biżuterii z guzików, recyklingowe-drugie życie koszulki, transferu na materiale, muzyczne, malarskie technika olejną, wizażu i fryzjerstwa, relaksacyjne, wikliniarskie, linorytu, kolażu, string – art., list w butelce, tkaniny, udzielania pierwszej pomocy, rękodzieła, filmowe, integracyjne pt. “Moda z odzysku”, florystyczne oraz innych twórczych zajęciach zapewnionych przez organizatora. W 4 namiotach tematycznych uczestnicy Warsztatów będą mieli możliwość zaprezentowania swoich szczególnych osiągnięć, sukcesów. Zaplanowana jest również prezentacja filmu – laureata Festiwalu Integracja Ty i ja oraz wieczorna dyskoteka.            

Zgodnie z realizowanym od 15 lat zamysłem Imprezy, do stworzonych podczas Warsztatów dzieł będzie można powracać na fotografiach, wystawach, a także w niezatartej pamięci uczestniczących w nich Twórców.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 94 345-08-53

Do góry