A- A A+
A A A A

03.07.2018Fundacja Aktywizacja- nowy projekt dla osób z niepełnosprawnością

Kategoria: z Kraju Żródło: www.facebook.com/FundacjaAktywizacjaOddzialwLodzi/

FUNDACJA AKTYWIZACJA

zaprasza do udziału projekcie „Gotowi do zmian II”

 Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością orzeczoną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które chciałyby podnieść swoje kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse wejścia na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

 KURSY KOMPUTEROWE

 • PowerPoint - poziom podstawowy i średniozaawansowany
 • Access - poziom podstawowy i średniozaawansowany
 • Word – poziom podstawowy i średniozaawansowany
 • Excel – poziom podstawowy i średniozaawansowany
 • Tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS
 • Podstawowa obsługa komputera i Internetu, poziom I i II
 • Zaawansowane techniki tworzenia stron internetowych- administracja portalami opartymi na CMS
 • Grafika komputerowa

SZKOLENIA ZAWODOWE

 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Pracownik działu kadr i finansów
 • Bądź przedsiębiorczy czyli jak założyć własną firmę
 • Język angielski
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych

 SZKOLENIA ZEWNĘTRZME- indywidualne szkolenia dla osób chcących podnieść kompetencje zawodowe lub zdobyć specjalistyczne uprawnienia

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

POŚREDNICTWO PRACY – indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy oraz dostęp do bogatej bazy z ofertami pracy.

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE, PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

- poczęstunek podczas zajęć, warsztatów (ciastka, kawa, herbata),

- materiały do zajęć,

- dostęp do baz danych instytucji udzielających wsparcia,

- dostęp do bazy ofert pracy, lokalnych pracodawców,

- dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację Aktywizacja.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • W wieku od 18 do 65 r.ż.
 • Nie będące na emeryturze
 • Posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • Mające status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, nieaktywnej zawodowo
 • Nie uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej
 • Nie będące pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej
 • Nie będące uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków PFRON

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Aby skorzystać ze wsparcia Fundacji, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. 

Osoby chcące uzyskać dodatkowe informacje zachęcamy do kontaktu z naszą Fundacją pod numerem telefonu 508 501 387 lub 508 501 422, e-mailowo: monika.sobczak@idn.org.pl lub osobiście pod adresem: Fundacja Aktywizacja, ul. Mickiewicza 15a, (IVp), lok. 4.6.a. Łódź.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do góry