A- A A+
A A A A

25.03.2018Praca dla nas

Kategoria: z Kraju

Praca dla Nas!” – wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Urzędu m. st. Warszawy.

Zadanie publiczne „Praca dla Nas!” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 1 lutego 2017 roku pod szyldem Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami - WAZON.

Nasze działania adresujemy do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które chcą podjąć pracę w Urzędzie m.st. Warszawy. Uczestnikom projektu oferujemy pomoc
w określeniu kompetencji zawodowych i społecznych oraz szkolenia, a także bezpłatne wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego oraz psychologa na każdym etapie rekrutacji
i po podjęciu zatrudnienia.

Główny celem realizacji projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
w Urzędzie o 320 osób do 31 grudnia 2019 roku. W trakcie realizacji projektu wsparcie
w postaci diagnozy kompetencji otrzyma co najmniej 480 osób, a 375 weźmie udział
w szkoleniach.

Projekt w całości finansowany jest ze środków budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Rekrutacja do projektu trwa!
Jeżeli jesteś osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, nie pracujesz, jesteś mieszkańcem Warszawy i marzysz o pracy w administracji samorządowej – zgłoś się do projektu „Praca dla Nas!”

 

 

 

Kontakt do trenerów pracy znajdziesz na stronie www.wazon.org.pl oraz facebook.com/wazon.org

 

Do góry