A- A A+
A A A A

07.05.2017Projekt Kierunek Praca

Kategoria: z Kraju

 

Jesteś osobą bezrobotną i posiadasz  ważne orzeczenie o niepełnosprawności? Jesteś w wieku aktywności zawodowej i mieszkasz na terenie wielkopolski? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
W kwietniu tego roku ruszył kolejny projekt prowadzony przez Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON: „Kierunek praca – zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami”.
Projekt realizowany jest w okresie od 1.04.2017-31.03.2019 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.
Celem projektu jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnościami i pomo w podjęciu i utrzymaniu aktywnopści zawodowej na otwartym rynku pracy. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną, sprzężoną oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wymagania/kryteria przyjęcia do projektu: wiek 18-64 lata zamieszkanie na terenie Wielkopolski ważne orzeczenie o niepełnosprawności W ramach ww. projektu bezpłatnie oferujemy: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, grupowe warsztaty kompetencji zawodowych, grupowe warsztaty kompetencji społecznych, płatne staże zawodowe (od 3 do 6 miesięcy), treningi umiejętności praktycznych – praktyki zawodowe (w asyście trenera pracy), wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu pracy, wsparcie trenera pracy w nowym miejscu zatrudnienia.

 

Do góry