205 dzień roku, 24 lipca 2014, Czwartek imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny
Kup reklamę w portalu   

Niepełnosprawni - Wiadomości
Niepełnosprawni - Randki
Reklama

Kup reklamę w portalu

Niepełnosprawni - Prawo
Instytucje orzekające - wprowadzenie
Do orzekania o niepełnosprawności powołane są: * Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (działa jako pierwsza instancja). Zespół powołuje starosta po uzys (...) czytaj całość

Wnioski składane do zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
Wzory wniosków Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przyjmują trzy rodzaje wniosków o wydanie: * orzeczenia o niepełnosprawności osób, któ (...) czytaj całość

Stopnie niepełnosprawności
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) wprowadziła no (...) czytaj całość

Orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych
Podstawa prawna:- ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),- rozporządzeni (...) czytaj całość

Copyright © 2002 Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
Szacuje się, że niepełnosprawni w Polsce stanowią 14% ogółu społeczeństwa i odsetek ten ma tendencję rosnącą.
Wyczyść ciasteczka utworzone przez Portal