A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Szkolenie Kosztorysowanie w budownictwie…

Nr ogłoszenia: 964

Cena: 700,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Nazwa szkolenia: Kosztorysowanie w budownictwie
Czas szkolenia: 30 godzin
Koszt szkolenia: 700,00 zł brutto

Miejsce realizacji szkolenia:
ELPRO Sp. z o.o. Oddział Warszawa,
ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa


Aktualne terminy szkoleń znajdziecie Państwo na stronie: http://www.elpro.lublin.pl

Adresaci szkolenia:
studenci z ważną legitymacją studencką

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować, jak również dla osób, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności i nauczyć się w profesjonalny sposób wykonywać kosztorysy.

Szkolenie składa się z dwóch części:
- teoretycznej - przedstawiane są zasady kosztorysowania oraz podstawy prawne regulujące kosztorysowanie. Omawiane są podstawowe pojęcia związane ze sporządzaniem kosztorysów, ich metody i rodzaje, kalkulowanie cen, stawek i narzutów do kosztorysu, tworzenie analiz indywidualnych. Uczestnicy szkolenia podczas wykładu teoretycznego poznają także określanie kodów CPV, sporządzanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno – użytkowych. Jednym z ważniejszych modułów części teoretycznej jest poznanie i ugruntowanie zasad tworzenia przedmiaru i obmiaru robót.

- zajęć praktycznych - uczestnicy poznają program do kosztorysowania i zdobytą już wiedzę teoretyczną stosują w praktyce. Omawiane są zasady tworzenia kosztorysów i przedmiarów robót. Kursanci ćwiczą wstawianie kosztów transportu i pracy rusztowań oraz przyswajają zasady sporządzania wydruków, ich eksport i import. Uczą się także wstawiania kodów CPV.

Certyfikaty po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które zdecydują się na ten rodzaj szkolenia uzyskają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Zawodowej.

Program szkolenia:
1. Kosztorysowanie robót budowlanych – podstawowe definicje i pojęcia
- Co to jest kosztorys?
- Układ formalny kosztorysu
- Katalogi norm kosztorysowych
- Wymagania przepisów obowiązujących w kosztorysowaniu inwestorskim w zamówieniach publicznych

2. Zasady sporządzania kosztorysów
- Rodzaje kosztorysów
- Metody kalkulacji - uproszona i szczegółowa
- Układ kosztorysu
- Bazy katalogów KNR, KSNR, KNNR i KNP
- Bazy cenników
- Przedmiar i obmiar robót

3. Oprogramowanie komputerowe do sporządzania kosztorysów
- Zastosowanie i możliwości programu Norma Pro
- Konfiguracja, podstawy obsługi
- Bazy cenowe wydawnictw INTERCENBUD
- Wymiana danych pomiędzy programami kosztorysowymi

4. Sporządzenie przykładowego kosztorysu
- Wycena nakładów/pozycji - wprowadzanie, aktualizacja, współczynnik cen
- Narzuty kosztorysu: edycja, dodawanie, usuwanie
- Podział kosztorysu na elementy
- Tworzenie kalkulacji własnych
- Wycena pracy rusztowań i kosztów transportu
- Zmiany cen, wprowadzanie nowych materiałów
- Sprawdzenie kosztorysu, wprowadzanie zmian
- Wydruki oraz przygotowanie dokumentacji do zapisu w wersji elektronicznej

5. Przedmiarowanie oraz sporządzanie kosztorysów - ćwiczenia
- Czytanie dokumentacji i rysunków technicznych
- Przygotowanie obmiaru robót
- Samodzielne sporządzanie przykładowej kalkulacji na podstawie udostępnionego Projektu Budowlanego
- Kosztorys i przedmiar inwestorski w zamówieniach publicznych a pozostałe formy kosztorysów

6. Egzamin końcowy sprawdzający nabyte umiejętności
Więcej na: http://www.elpro.lublin.pl
Województwo:: mazowieckie
Firma: ELPRO SP. z o.o.
 
Powiat: m. Warszawa
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 03-828
Ulica: Mińska 63A
Telefon: Odkryj numer
Strona www: www.elpro.lublin.pl
 
dodano: 2017.07.14
ważne do: 2017.10.12
wyświetleń: 136
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia