A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Projekt Absolwent

Nr ogłoszenia: 6395

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Agencja Zatrudnienia SOD-Janiszewski w ramach projektu TASMAN by SOD skierowanego do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, poszukuje chętnych do wzięcia udziału w projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach programu ,,Absolwent", który ma na celu podniesienie kompetencji oraz zatrudnienie uczestników.
 
Uwaga!!!
Pozostało kilka wolnych miejsc!!!
Zgłoszenia będą przyjmowane do 26.01.2023!!!
 
Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:
 • indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin (w tym stworzenie indywidualnego planu działania oraz wytyczenie kierunku szkolenia zawodowego oraz profilu stażu zawodowego);
 • indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin;
 • szkolenia interpersonalne – w tym: trening aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacje, motywację do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem – 10 godzin;
 • szkolenia zawodowe – tematyka dobrana na podstawie spotkań z doradcą zawodowym, uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – 20 – 60 godzin;
 • staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy.
 
Korzyści z udziału w projekcie:
 • opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia;
 • określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy;
 • podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy;
 • nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia;
 • możliwość podjęcia zatrudnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i stażu u pracodawcy;
 • stypendium stażowe w wysokości 1500 pln brutto wypłacane przez cały okres stażu;
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów.
 
Wymagania dotyczące uczestników:
 • miejsce zamieszkania – woj. mazowieckie;
 • status osoby niepełnosprawnej (umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności);
 • wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów;
 • pozostawanie bez pracy.
 
Wyślij swoje zgłoszenie przesyłając CV bezpośrednio na adres biuro@tasmanbysod.pl
Temat maila: Projekt Absolwent
Masz dodatkowe pytania?
Zadzwoń: 661 661 275
Województwo:: mazowieckie
Firma: SOD - Janiszewski
 
Powiat: m. Warszawa
Miasto: Warszawa
Telefon: Odkryj numer
Strona www: www.tasmanbysod.pl
 
dodano: 2023.01.24
ważne do: 2023.05.24
wyświetleń: 164
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia