A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Trwa rekrutacja do projektu osób z orzec…

Nr ogłoszenia: 6199

Cena: 1,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Firma NEXORIS Sp. z o. o. prowadzi rekrutację osób z niepełnosprawnościami do projektu „Aktywnie ku zmianie”, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób z tej grupy z województwa podkarpackiego.
Projekt jest skierowany do 140 osób:
  • Posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej
  • Zamieszkujących woj. podkarpackie
Projekt zakłada realizację wsparcia które ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej. Każdy uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Projekt zakłada realizację zadań:
  1. Wsparcie doradcze poprzez opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu
  2. Pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu
  3. Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej
  4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 604 378 857 lub mail: aktywniekuzmianie@gmail.com . Warto również dowiedzieć się więcej na stronie internetowej: http://www.aktywniekuzmianie.pl lub w biurze projektu Al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. Europa 3 piętro
Województwo:: podkarpackie
Osoba: Biuro Projektu
 
Powiat: leżajski
Miasto: Leżajsk
Telefon: Odkryj numer
 
dodano: 2022.09.22
ważne do: 2023.01.20
wyświetleń: 170
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia