A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnos…

Nr ogłoszenia: 5696

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Stanowisko: Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: ul. ks. Marcina Lutra 4, 54-239 Wrocław

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) zatrudni Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-A029/20).

Zatrudniona osoba będzie reprezentowała interesy osób niepełnosprawnych na Uczelni. Będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie w procesie realizacji zadań w projekcie oraz bieżącą współpracę ze studentami z niepełnosprawnościami na Uczelni.

Zadania Pełnomocnika rektora ds studentów z niepełnosprawnościami:
• udział w tworzeniu procedur, dokumentów strategicznych WWSIS oraz form wsparcia dostosowanych do studentów z niepełnosprawnościami,
• stworzenie modelu współpracy ze studentami niepełnosprawnymi,
• inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
• reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami,
• bieżąca obsługa studentów z niepełnosprawnościami (m.in. doradztwo edukacyjne),
• pomoc doraźna w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami stosownie do indywidualnych potrzeb studenta,
• prowadzenie rejestru studentów z niepełnosprawnościami na uczelni,
• monitorowanie liczby pracowników i studentów z niepełnosprawnościami.

Ponadto Pełnomocnik rektora ds studentów z niepełnosprawnościami będzie uczestniczył w:
• przygotowaniu specyfikacji wyboru wykonawców pod kątem merytorycznym w zakresie właściwego dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w ramach zadania
dot. likwidacji barier architektonicznych),
• opracowaniu procedur związanych z bezpieczną ewakuacją osób z niepełnosprawnościami, które zostaną dostosowane do planu ewakuacyjnego na uczelni,
• opracowaniu aktualizacji regulaminu studiów w zakresie rozwiązań dla studentów z niepełnosprawnościami - utworzeniu otwartego katalogu rozwiązań zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem studentów z niepełnosprawnościami.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,
• znajomość regulacji prawnych dot. osób niepełnosprawnych oraz zagadnień związanych z kształceniem akademickim osób z niepełnosprawnościami,
• dobra znajomość obsługi komputera,
• aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagania dodatkowe:
• terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
• mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach,
• mile widziana znajomość języka migowego.

Oferujemy:
• udział w ciekawym projekcie, który pozwoli na zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno pod kątem rozwiązań architektonicznych jak i edukacyjno-dydaktycznych,
• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu,
• przyjazną atmosferę pracy.


Sposób aplikacji:
CV potwierdzające spełnienie wskazanych powyżej wymagań wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe można składać elektronicznie na adres e- mail: kariera@horyzont.eu lub pwieczorek@horyzont.eu, w siedzibie uczelni przy ul. ks. Marcina Lutra 4 we Wrocławiu (54- 239), w godzinach 08:00-16:00 od poniedziałku do piątku w pokoju 1.07.

Kontakt w sprawie ogłoszenia pod numerem tel.: 71 799 19 37 wew. 33.
Termin składania ofert: 20.10.2021 r. do godz. 12:00.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Województwo:: dolnośląskie
Firma: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
 
Powiat: m. Wrocław
Miasto: Wrocław
Kod pocztowy: 54-239
Ulica: M. Lutra 4
Telefon: Odkryj numer
 
dodano: 2021.10.11
ważne do: 2022.02.08
wyświetleń: 121
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia