A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Zapraszamy na DARMOWE szkolenia - cała P…

Nr ogłoszenia: 4455

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

Agencja Zatrudnienia dla osób
z niepełnosprawnością SOD-Janiszewski
w ramach projektu „TASMAN by SOD” skierowanego do osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
poszukuje chętnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Projekt skierowany jest do osób z całej Polski
.
Projekt będzie realizowany w Centrum Rehabilitacji – ośrodek „Obok Lasu” w Grębiszewie k/ Mińska Mazowieckiego, ul. Rozwojowa 79.  http://obok-lasu.pl/

Zapraszamy do udziału w projekcie, osoby:
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
– bezrobotne bezskutecznie poszukującą zatrudnienia;
– pragnące podnieść swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w następujących blokach tematycznych:• Social Media + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
• Word Press + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
• Kadry i Płace (nauka programów: Płatnik, Symfonia czy Optima) + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
• Rekrutacja (HR) + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
• Inspektor danych osobowych (RODO) + j. angielski (ogólny oraz techniczny)
• Technik optyk + j. angielski (ogólny oraz techniczny)

Uczestnik ma do wyboru 2 bloki tematyczne
Zakres wsparcia:
1. Dwutygodniowy pobyt w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, w trakcie którego będą przeprowadzone następujące działania:
a) ocena kompetencji zawodowych w oparciu o klasyfikację ICF.
b) zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów: medycznego, zawodowego oraz psychospołecznego.
c) podpisanie zgody na realizację IPR (Indywidualnego Programu Rehabilitacji), stanowiącej umowę na realizację rehabilitacji kompleksowej (patrz pkt. b).
2. Kompleksowy cykl rehabilitacyjny, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy, prowadzony w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, na bazie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, składający się z trzech modułów:
– Moduł medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
– Moduł zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia
– Moduł psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym
Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:30 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
ORK zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji wsparcia (w tym szkoleniowe i piśmienne).
3. Wsparcie po rehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK – ORK zapewnia uczestnikowi po opuszczeniu ośrodka wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/ psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.
4. Świadczenia towarzyszące – w trakcie pobytu w ORK:• osoby przebywające w trybie stacjonarnym:– noclegi w pokojach 1-2 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
– zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu, a także zwrot kosztów dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie z regulaminem zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny).• osoby przebywające w trybie niestacjonarnym :– wyżywienie (obiad i przerwy kawowe) z uwzględnieniem zdrowotnych potrzeb żywieniowych,
– zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny).• osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:– dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w wypadku pobytu niestacjonarnego,
– opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w wieku do lat 7.Czas trwania szkolenia: od 3 do 5 miesięcy.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy: daria.s@sod-janiszewski.pl 
Tytuł maila: Szkolenie 2020

Treść maila: wyrażam chęć i zgodę na wzięcie udziału w bezpłatnym szkoleniu rekrutowanym przez agencję pracy SOD-Paweł Janiszewski.Jestem zainteresowany następującymi dwoma blokami tematycznymi:
1 .……………………
2 ……………………
Imię i nazwisko kandydata ………………………….
Numer telefonu kontaktowego ……………………………………..
W załączeniu proszę wysłać swoje CV 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Kierownik Działu Rekrutacji
SOD-Paweł Janiszewski
tel.: 661 661 275
Województwo:: cały kraj
Firma: SOD-Janiszewski
 
Powiat: cały kraj
Miasto: różne miasta
Telefon: Odkryj numer
Strona www: http://tasmanbysod.pl/oferty-pracy/
 
dodano: 2020.04.29
ważne do: 2020.08.27
wyświetleń: 104
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia