A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Płatne staże i szkolenia - woj. mazowiec…

Nr ogłoszenia: 2458

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

 
Firma Vivid Consulting sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Mazowsze z POWERem!”
POWR.01.02.01-14-0015/18
Projekt skierowany jest do:
Osób pozostających bez pracy (osób biernych oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy) oraz pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby pracujące na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci i reemigranci) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
-kobiety
-osoby niepełnosprawne
-osoby o niskich kwalifikacjach
-osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
 
Uczestnictwo w projekcie umożliwi Państwu udział w następujących formach wsparcia:
- Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy – 6h
- Trening kompetencji społeczno-zawodowych  – 32h 
- Szkolenie zawodowe – 80h
- Szkolenie komputerowe – 60h
- Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy – 5h
- 3-miesięczny staż zawodowy
 
Dodatkowo uczestnicy otrzymają:
- Indywidualny Plan Działania dopasowany do Państwa preferencji i predyspozycji,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego oraz komputerowego
- zewnętrzne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje/kwalifikacje
- materiały szkoleniowe
- stypendium szkoleniowe i stażowe
- zwrot kosztów na zajęcia
- catering podczas szkoleń
Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!
Wartość projektu wynosi 403 416,40 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 339 999,34 zł
 
Kontakt:
Tel: 577 103 457
E-mail: mazowszezpowerem@vc.edu.pl
 
 
Województwo:: mazowieckie
Firma: Vivid Consulting
 
Powiat: m. Warszawa
Miasto: Radom
Telefon: Odkryj numer
 
dodano: 2019.02.28
ważne do: 2019.06.28
wyświetleń: 270
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia