A- A A+
A A A A

05.04.2017Chorzy zagrożeni wykluczeniem - konferencja

Kategoria: z Kraju Żródło: informacja nadesłana przez organizatora

7 października w godz. 9.30 – 15.30 w Biurze RPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem”, organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Uczelnią Łazarskiego.
Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniu wykluczenia społecznego osób z chorobami rzadkimi oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Istnieje bowiem pilna potrzeba wprowadzenia odpowiednich rozwiązań systemowych skierowanych do tej grupy, jak również odpowiedniego wsparcia materialnego, społecznego i prawnego, które dałoby gwarancję realizacji zasady równego traktowania.
Zgodnie z definicją Parlamentu Europejskiego, choroby rzadkie to takie, których częstość występowania nie przekracza progu pięciu chorych na 10 tysięcy; wszystkie te choroby mają charakter poważny, przewlekły i często zagrażają życiu. Chorób rzadkich jest około 8000, z czego wynika, że choć każda z nich jest rzadka, razem stanowią istotny problem społeczny, dotykający nawet ok. 1,5 - 2% populacji. Wedle szacunków Komisji Europejskiej w UE chorych takich może być od 27 - 36 milionów, w Polsce zaś – ok. 2-3 milionów.
W konferencji wezmą udział: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, organizacji pacjentów, instytucji odpowiadających za oświatę, opiekę społeczną i ochronę zdrowia, a także przedstawiciele świata nauki. Przewidziana jest też wypowiedź osoby chorej na SLA – Rafała Zielińskiego.
 
Szczegółowy program konferencji

Dziennikarze będą mieli możliwość nagrania indywidualnych wypowiedzi panelistów o godz. 12:00.
Prosimy o potwierdzanie obecności na adres
Serdecznie zapraszamy.

Do góry