A- A A+
A A A A

05.04.2017Wiem Więcej ? możliwości rozwoju i pomocy osobom z niepełnosprawnością

Kategoria: z Kraju Żródło:

24 kwietnia 2013 w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbędzie się konferencja  „Wiem Więcej – możliwości rozwoju i pomocy osobom z niepełnosprawnością”.
Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyć będą  wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach życia.
Adresatami konferencji będą osoby niepełnosprawne, w szczególności osoby niepełnosprawne ruchowo, oraz organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Równolegle w Wyższej Szkole Bankowej odbędzie się wystawa zdjęć projektu METAMORFOZY – przeciw społecznej niewidzialności.
Przed i w trakcie trwania konferencji w nawiązaniu do happeningu „5 min w mojej skórze”, odbędzie się pokaz pokonywania przez osoby niepełnosprawne przeszkód architektonicznych połączony z instruktarzem bezpiecznej asekuracji osób poruszających się na wózkach.
Pod okiem instruktorów będzie można też zmierzyć się z barierami architektonicznymi z jakimi codziennie borykają się osoby niepełnosprawne, przez chwilę zobaczyć świat z perspektywy wózka.
Organizatorami konferencji –  „Wiem Więcej – możliwości rozwoju i pomocy osobom z niepełnosprawnością” są:
Zespół projektowy słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu – realizujący projekt socjalny.
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Sponsorami konferencji są: PIOTR I PAWEŁ WSCHÓD SP Z O. O., NestleWaters Polska S.A., PRACOWNIA DRUKU I REKLAMY Hard Copy, SKLEPY SPOŻYWCZO – MONOPOLOWE RICARDO – WROCŁAW, PHU OPHU OŁÓWEK Ewa Dziwulska.
Partnerzy społeczni:
 Kolegium Pracowników Służb społecznych we Wrocławiu
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego„AXIS”
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Stowarzyszenie COŚ DOBREGO
Linki:
Fanpage facebook:
http://www.facebook.com/pages/Wiem-Wi%C4%99cej/289372067859614
Strona blogowa:
http://wiemwiecej.wordpress.com/
Ankieta dla osób niepełnosprawnych „Wiem więcej”:
https://docs.google.com/forms/d/1hYWp-fvStta8Iwy6aoBmdln6_YGcKeGWH_25oKfD-ks/viewform?sid=6da97647088e69c&token=kjP2sD0BAAA.a8WfmxA0Ew_NnO2tDChIAQ.2X3SsII8ucAelwtG9nTibQ

Do góry