A- A A+
A A A A

05.04.2017Program Student II przeniesiony do powiatów

Kategoria: z Kraju Żródło:

 

 

PFRON poinformował, że w dniu 17 stycznia br. wprowadzono istotne zmiany w programie „Aktywny samorząd”, który przejął działania realizowane dotychczas w ramach popularnego programu „Student II”. Niestety, zmiana ta wiąże się z przełożeniem terminu składania wniosków tak dla nowych, jak i dotychczasowych uczestników programu, który na chwilę bieżącą nie jest znany. Prosimy jednak o spokój, dofinansowanie na pewno nie przepadnie, bowiem przewidziano możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

W ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia przewidziana jest dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie lub refundacja obejmie koszty opłat za naukę (czesne), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. 

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny samorząd” zamieścimy wkrótce na witrynie IPON! 

 

Uwaga! Ponieważ realizatorami programu „Aktywny samorząd” są powiaty, zmianie ulegnie również miejsce składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontaktowanie się z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie!

 

Każdy użytkownik portalu może dodawać komentarze do artykułów na naszym forum.

Dodaj komentarz 


 

 

Do góry