A- A A+
A A A A

05.04.2017Praca w Targach Kielce szansą dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: z Kraju Żródło: informacja nadesłana przez organizatora


Unijna umowa dotycząca aktywizacji i zatrudnienia niewidomych i słabo widzących z województwa świętokrzyskiego została podpisana w poniedziałek 26 listopada
Liderem Partnerstwa jest kielecka Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, Partnerami Targi Kielce oraz Caritas Diecezji Kieleckiej oddział w Piekoszowie „Dom dla Niepełnosprawnych”. Jednostką pośredniczącą jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
W województwie świętokrzyskich bez pracy pozostaje około 4 500 osób niepełnosprawnych. To 5% wszystkich bezrobotnych. Uczestnikami Programu „Kompleksowa rehabilitacja społeczno-zawodowa niewidomych i słabo widzących z województwa świętokrzyskiego” będzie 20 osób. Siedem z nich od stycznia 2014 rozpocznie pracę w kieleckim ośrodku wystawienniczym, trzynaście stworzy socjalną spółdzielnię obsługującą Call Center. Do tego czasu osoby niepełnosprawne uczestniczyć będą w szeregu szkoleń i zajęć rehabilitacyjnych. Wartość całego projektu to 1,2 mln złotych. Wkład de minimis Targów Kielce to blisko 246 tysięcy złotych na zatrudnienie niepełnosprawnych oraz specjalistyczne doposażenie ich stanowisk pracy. Nabór osób do działów PR, Marketingu, Organizacji targów oraz Centrum Kongresowego rozpocznie się w styczniu 2013 roku.
- Targi Kielce identyfikują się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W naszej firmie pracuje już 10 osób niepełnosprawnych. Teraz dajemy szansę kolejnym i mam nadzieję, że spośród nich wyłowimy prawdziwe talenty. Osoby niedowidzące i niewidome są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, nie tylko ze względu na bariery architektoniczne i brak specjalistycznego sprzętu w zakładach pracy. My w ramach programu zapewnimy im m.in. komputery z oprogramowaniem dla osób niedowidzących czy przystosowane do ich potrzeb telefony. Do poruszania się w komfortowy sposób dostosujemy też budynek administracyjny – mówi prezes Zarządu Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń.
Umowę trójstronną o współpracy 26 listopada o godzinie 12.00 podpisali Prezes Zarządu Fundacji Halina Olendzka, prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń, wiceprezes Zarządu Targów Kielce Bożena Staniak oraz Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych ks. Jan Jagiełka. Dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Do góry