A- A A+
A A A A

05.04.2017Centrum DZWONI

Kategoria: z Kraju Żródło:

Projekt Centrum DZWONI realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym został opisany w międzynarodowej publikacji pt. „Zero Project Report 2013”, jako jeden z przykładów najlepszych, światowych praktyk w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

„Zero Project Report 2013” to studium porównawcze dotyczące form, metod, osiągnięć we wprowadzaniu założeń Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w ponad 80 krajach świata. Przypomnijmy, że podpis pod ustawą ratyfikującą Konwencję w Polsce złożył w dniu 6 września 2012r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Raport „Zero Project” prowadzony jest przez austriacką Fundację EssL, której celem jest pomoc osobom – nie tylko niepełnosprawnym - potrzebującym różnorakich form wsparcia oraz Radę Przyszłości Świata (The World Future Council) – międzynarodowego orędownika rozwoju świata na rzecz przyszłych pokoleń.

Miło nam poinformować, że projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Centrum DZWONI realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym został przedstawiony w ww. publikacji jako przykład Dobrej Praktyki w realizacji artykułu 27 Konwencji dotyczącego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Centrum DZWONI zostało uznane za jeden z najlepszych światowych projektów nie tylko skutecznie wprowadzających osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy, ale także promujących zatrudnienie oraz strzegących praw obywatelskich osób z tym rodzajem niepełnosprawności. 

Publikacja „Zero Project Report 2013” ukaże się w grudniu 2013 roku. W dniach 18-19 lutego 2013r, w Wiedniu odbędzie się konferencja „Projektu Zero” zatytułowana: „Prawo do Pracy: Dobre Polityki i Praktyki dla Osób Niepełnosprawnych”, na której również będzie prezentowany projekt Centrum DZWONI.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym to jedna z największych i najstarszych polskich organizacji pozarządowych, od 50 lat działająca na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia społecznego. Powstała w 1963r. Zrzesza blisko 12 tys. członków. Działa poprzez Koła terenowe – 124 w całym kraju. Koła PSOUU prowadzą ponad 400 specjalistycznych placówek i form terapeutycznych, edukacyjnych i wspierających, które umożliwiają aktywne życie prawie 25 tysiącom dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI Stowarzyszenie prowadzi od 2006r. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz znalezienie stałych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na tzw. otwartym rynku pracy, czyli w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych bez statusu zakładów pracy chronionej. W ciągu sześciu lat realizacji projektu, z różnych form wsparcia zawodowego i psychologicznego  udzielanego przez specjalistów z Centrum DZWONI w całej Polsce skorzystało  2 320 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 790 z nich znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Do góry