A- A A+
A A A A

05.04.2017Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Kategoria: z Kraju Żródło:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”.

Projekt stanowi odpowiedź na szeroko dyskutowany problem roli i przyszłości Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ jest niezbędnym ogniwem w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zdaniem SNRSS należy jednak przedefiniować jego rolę w całym systemie, jako że w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony wymaga się od Warsztatów sukcesów z obszarze aktywizacji zawodowej uczestników, z drugiej strony nie daje się im niezbędnych narzędzi prawnych, organizacyjnych, finansowych.
W ramach naszego projektu Stowarzyszenie podjęło się wypracowania i wdrożenia trwałej struktury uzupełniającej i modyfikującej obecny system wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Autorzy projektu są przekonani, że doskonałym uzupełnieniem funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowych mogą być powstające przy WTZ spółdzielnie socjalne, tworzone jako miejsce praktyk, staży i pracy dla uczestników WTZ. Dlatego w oparciu o dobre praktyki krajów Unii Europejskiej i własne doświadczenie podjęli się opracowania strategii regulującej współpracę obu podmiotów. Dodatkowo, w ramach trójsektorowej współpracy pomiędzy samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi SNRSS chce stworzyć silne partnerstwa lokalne wspierające powstające przy WTZ spółdzielnie socjalne.
Rezultatem projektu będzie  gotowe rozwiązanie wraz ze strategią jego wdrożenia. Zostanie ono upowszechnione w całej Polsce. Pojęte zostaną także działania mające na celu włączenie go w główny nurt polityki społecznej.
Projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.spoldzielnie.org

Do góry