A- A A+
A A A A

05.04.2017Dzieło ręki - praca bez barier

Kategoria: z Kraju Żródło:

Fundacja Artes prowadzi nabór do IV – ostatniego już cyklu projektu „Dzieło ręki – praca bez barier”.
Nabór uczestników będzie prowadzony do 25 sierpnia 2012 roku.
Zapraszamy osoby:
- w wieku 18-64,
- niezatrudnione
- zamieszkujące Kraków lub powiat krakowski
- osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń somatycznych lub po długotrwałych i ciężkich chorobach somatycznych.
W ramach realizowanego projektu prowadzone będą kursy w trzech grupach tematycznych, do wyboru:
- produkcja rękodzieła
- promocja i sprzedaż
- praca w biurze
Zajęcia odbywać się będą w dwa weekendy września. Uczestnicy w czasie zajęć otrzymają wyżywienie. Za ukończony kurs przyznane zostanie stypendium kursowe.
Po ukończeniu kursu osoby będą kierowana na trzymiesięczne staże zawodowe w wymiarze ½ etatu do instytucji o pokrewnym do ukończonego profilu kursu lub do Firmy Społecznej Fundacji Artes.
Za odbyty staż również uczestnicy projektu będą otrzymywać wynagrodzenie stażowe.
W ramach projektu Fundacja Artes zapewnia uczestnikom w okresie trwania szkolenia doradztwo psychologiczno-zawodowe. Osoby, które nie są samodzielne w poruszaniu się będą miały zapewniony transport na zajęcia.
Zapewniamy również pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób, które będą jej wymagały.
Zapisu można dokonać w biurze projektu: 31-056 Kraków, ul. Estery 3 w godz. 8.00-12.00, tel. 12 44 66 540 lub mailowo: biuroartes@gmail.com.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.artes.krakow.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie.

Do góry