A- A A+
A A A A

04.12.2020Niepełnosprawni na studiach

Kategoria: Artykuły sponsorowane

Osoby z niepełnosprawnością to wciąż nieczęsty widok w murach polskich uczelni wyższych. Ale sytuacja stopniowo się poprawia dzięki zmianie nastawienia młodych ludzi i działaniom państwa oraz szkół.

 

W latach 90-tych i jeszcze w poprzedniej dekadzie podjęcie nauki na uniwersytecie, akademii medycznej czy politechnice było ze strony niepełnosprawnego człowieka czynem wręcz heroicznym, a uczelnie niechętnie przyjmowały takich kandydatów na studia. Nie były one do tego bowiem przygotowane pod różnymi względami: budynki uczelniane były niedostosowane architektoniczne do potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami, brakowało też narzędzi, pomocy naukowych dzięki którym możliwe byłoby uczestniczenie w zajęciach przez takich słuchaczy.

Ale w ostatnich kilkunastu latach na uczelniach i w akademikach zaszły fundamentalne zmiany: likwidowane są stopniowo bariery architektoniczne, sale wykładowe i ćwiczeniowe są dostosowane nie tylko do tego, aby z zajęć korzystały osoby poruszające się na wózkach, ale i studenci dotknięci problemami ze słuchem lub widzeniem, a proces naukowy wspierają coraz lepsze programy komputerowe i Internet. Uczelnie stają się stopniowo środowiskiem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą w nich uzyskać nie tylko dyplomy licencjata lub magistra, ale także kontynuować karierę badawczą i zdobywać kolejne stopnie naukowe. Ale wiele jest jeszcze do zrobienia i dlatego Fundacja Neuron Plus zorganizowała kampanię „Nauka bez barier”, której celem jest promowanie studiowania wśród osób niepełnosprawnych. Kampania pokaże też uczelniom i przedsiębiorcom, że warto inwestować w rozwijanie talentów naukowych młodych ludzi z niepełnosprawnością.

Fundacja liczy, że jednym z efektów jej kampanii będzie dalszy wzrost w Polsce liczby studentów z niepełnosprawnościami. Na początku lat 90-tych XX w. o dyplom wyższej uczelni starało się tylko nieco ponad 800 studentów mających orzeczenia o różnym stopniu niepełnosprawności. To było mniej niż 1 na 1000 studentów(!). Na początku XXI wieku studiowało już prawie 2,5 tys. niepełnosprawnych studentów. Teraz jest ich około 25  tys., czyli stanowią mniej więcej 2% wszystkich słuchaczy szkół wyższych różnych typów i profili. To oczywiście o wiele więcej niż na początku przemian społeczno-ustrojowych w Polsce, ale i tak stan jest daleki od pożądanego, wszak osoby z niepełnosprawnością różnych typów stanowią około 10% społeczeństwa. Zwiększenie aktywności naukowej tej grupy ludzi leży w interesie całego społeczeństwa, gdyż dyplom wyższej uczelni otwiera też szersze możliwości na rynku pracy.

Więcej na: www.naukabezbarier.pl

 

 

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020.

 

 

 

Do góry