A- A A+
A A A A

24.03.2020Studenci z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim

Kategoria: Artykuły sponsorowane

Tylko 2 % osób z niepełnosprawnościami studiuje w Polsce na uczelniach wyższych

Od lat 90-tych systematycznie rośnie udział studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie słuchaczy uczelni wyższych, ale wciąż jest ich zbyt mało w stosunku do potencjału tej grupy społecznej.

Około 20 lat temu wśród około 1 mln studentów było tylko 826 osób z różnymi niepełnosprawnościami, co stanowiło ledwie 0,08% braci akademickiej. Od tamtego czasu ten współczynniksystematycznie rośnie, np. w roku akademickim 2000/2001 niepełnosprawnych studentów było 0,16%, czyli ok. 2,5 tys. osób. Sześć lat później studenci z niepełnosprawnościami stanowili 1,02%tj. ok. 20 tys. W ostatnich latach wskaźnik udziału studentów z niepełnosprawnościami zbliża się do 2%, choć w liczbach bezwzględnych maleje - prawdopodobnie z powodu niżu demograficznego spada liczba osób zdobywających wyższe wykształcenie. Obecnie mamy w kraju ponad 1,2 mln studentów, a były lata, gdy ta liczba zbliżała się do 2 mln. Osoby z niepełnosprawnościami najczęściej studiują na uniwersytetach. Na drugim miejscu są wyższe szkoły zawodowe, a dalej ekonomiczne, techniczne i pedagogiczne. Trend jest więc pozytywny, ale na polskich uczelniach jest miejsce, żeby zwiększyć na zajęciach obecność słuchaczy z niepełnosprawnościami - nie tylko tych z problemami narządów ruchu (choć jest ich najwięcej), ale także niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych czy słabowidzących. Do tej kategorii należą również młodzi ludzie z chorobami przewlekłymi. Przyjmuje się, że ta grupa społeczna stanowi około 10% społeczeństwa, ale wśród studentów jest ich pięć razy mniej. Ponadto z Narodowego Spisu Ludności z 2012 roku wynika, iż odsetek niepełnosprawnych osób zwyższym wykształceniem wynosił 7,6%, podczas gdy w grupie osób zdrowych wskaźnik ten wynosił 17,5%, czyli ponad dwa razy więcej. Kilka lat później te dysproporcje jeszcze się zwiększyły: 9% do 26%.

Nasze prawo gwarantuje równy dostęp do szkolnictwa wyższego osobom z niepełnosprawnościami. Ustawa o szkolnictwie wyższym nakazuje uczelniom stwarzanie niepełnosprawnym studentomi doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, choć szkoły różnie się z tego wywiązują.

Artykuł jest jednym z elementów kampanii ,,Nauka bez Barier’’ na rzecz dostępności nauki i szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnością.

Więcej na: www.naukabezbarier.pl

 

 

 

 


 

 

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020.

 

 

 

 

 

Do góry