A- A A+
A A A A

17.05.2019Poczta Polska dla osób niepełnosprawnych

Kategoria: z Kraju

Poczta Polska dostosowuje infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017–2018 Spółka przystosowała kolejnych 120 placówek. Poczta oferuje również rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług pocztowych osobom niepełnosprawnym, m.in. bezpłatną obsługę w miejscu zamieszkania. Z usługi tej korzysta już 27 tys. osób.

– Chcemy zapewnić równy dostęp do usług pocztowych wszystkim obywatelom. Osobom z niepełnosprawnościami oferujemy udogodnienia w obsłudze, szczególnie osobom z trudnościami w poruszaniu się oraz niewidomym – mówi Artur Więckowski, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej.

W części placówek zainstalowano windy, zlikwidowano progi, obniżono poziom zawieszenia skrzynek pocztowych oraz zbudowano specjalne podjazdy. W ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowano w ten sposób 120 placówek.

Spółka oferuje szereg usług, które są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy Prawo pocztowe Poczta Polska realizuje obowiązek nieodpłatnego przyjmowania do obrotu pocztowego przesyłek nadawanych przez osoby niewidome lub adresowanych do nich. Poczta podobnie postępuje w przypadku korespondencji adresowanej do bibliotek lub organizacji osób niewidomych i ociemniałych lub nadawanych przez nie. Listę podmiotów wyznaczonych do nieodpłatnego nadawania przesyłek określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia.

W ostatnich trzech latach wzrósł wolumen przesyłek nadawanych zarówno przez osoby jak i podmioty uprawnione do nieodpłatnego nadawania przesyłek pocztowych. Dla porównania: w 2016 roku nadano ponad 87 tys. listów i ponad 15 tys. paczek,  zaś w ubiegłym roku obsłużono nieodpłatnie ponad 100 tys. listów i ponad 16 tys. paczek pocztowych.

Na wniosek zainteresowanych Poczta Polska świadczy usługę bezpośredniego doręczania korespondencji osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom niewidomym i ociemniałym. Dzięki tej usłudze, przesyłki pocztowe są dostarczane zawsze bezpośrednio do adresata i nie ma potrzeby odbierania ich w placówkach pocztowych.  Nawet listy zwykłe, które trafiają do skrzynek pocztowych, osoba zgłoszona i wpisana do specjalnego rejestru w placówce pocztowej otrzyma bezpośrednio od listonosza. Niepełnosprawni objęci taką obsługą mogą też u listonosza nadać przesyłkę. Warunkiem jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby w placówce pocztowej. Można w ten sposób wysłać list nierejestrowany kupując u listonosza znaczek.

Obecnie zgłoszonych jest ponad 27 tys. wniosków o taką obsługę w miejscu zamieszkania, z pominięciem placówki i skrzynki pocztowej. Informacje dotyczące bezpłatnej usługi można uzyskać we wszystkich placówkach pocztowych w całym kraju, warto zapytać też o nią listonoszy.

Do góry