A- A A+
A A A A

09.01.2019Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie pomaga…

Kategoria: z Kraju

Niepełnosprawni mogą otrzymać spore dofinansowanie

Zakup sprzętu elektronicznego, specjalne oprzyrządowanie do samochodu, pomoc dla studiujących – na m. in. takie cele mogą w 2019 r. ubiegać się o dofinansowanie osoby niepełnosprawne, które zgłoszą się do PCPR w Rzeszowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

- Nabór wniosków najczęściej otwierany jest początkiem marca każdego roku, ale już teraz zachęcam do  kontaktu z naszą placówką, aby szczegółowo poznać zasady przyznawania pomocy. Dofinansowanie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak w zależności od tego, na co przeznaczone jest wsparcie finansowe, osoba starająca się o dofinansowane musi spełniać pewne kryteria związane zarówno ze stopniem jak i rodzajem niepełnosprawności – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Na sprzęt i wyższe studia
W ramach programu „Aktywny Samorząd” można ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch modułów.

Moduł I zawiera m.in. specjalistyczne oprzyrządowanie do samochodów (dofinansowanie do 8 tys. zł), wyrobienie prawa jazdy kategorii B (do 2 200 zł), zakup sprzętu elektronicznego (do 20 tys. zł), utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (do 3 tys. zł), zakup nowoczesnej protezy (od 9 do 26 tys. zł).

W ramach Modułu II można otrzymać dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (np. do 3 tys. zł na czesne).

Przy przyznawaniu wsparcia pod uwagę brany jest rodzaj niepełnosprawności.
Przykładowo, osoba ubiegająca się o dofinansowanie oprzyrządowania do samochodu czy prawa jazdy kategorii B musi posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany ze względu na dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku

Dofinansowanie  do sprzętu elektronicznego oraz szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu, wnioskodawca musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności wydany ze względu na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
To wyjątkowa okazja
„Aktywny Samorząd” jest programem  realizowanym przez Powiat Rzeszowski od 2012 r.

- W minionym, 2018 roku, w ramach tego programu, z pomocy naszej placówki skorzystało prawie 100 osób. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości również w tym roku. To wyjątkowa okazja dla osób niepełnosprawnych, którzy dzięki temu dofinansowaniu mogą kupić jakże ważny dla nich w życiu codziennym sprzęt oraz zdobyć wyższe wykształcenie – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Informacje dotyczące realizacji programu w  2019 roku można uzyskać:
*) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35- 005 Rzeszów
*) pod numerem telefonu: 17 859 48 23 wew. 7 lub 519 585 427
*) na stronach internetowych: bip.powiat.rzeszow.pl oraz www.pcpr.powiat.rzeszow.pl

Do góry