A- A A+
A A A A

10.11.2018Projekt Podziemie czyli Osoby z Niepełnosprawnością w Metrze Warszawskim

Kategoria: z Kraju

Jak Osoby z Niepełnosprawnością poruszają się w przestrzeni miejskiej? Czy środki transportu miejskiego są dostosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać 17 listopada podczas akcji Projekt Podziemie, czyli gry miejskiej dla OzN zorganizowanej na terenie Metra Warszawskiego. Organizatorem  wydarzenia jest Fundacja Avalon we współpracy z Adventure Assistant. Akcji patronuje Metro Warszawskie, Miasto Jest Nasze oraz Radio Warszawa

Projekt podziemie to akcja, która będzie miała formę gry miejskiej dla Osób z Niepełnosprawnościami. Wezmą w niej udział dwie drużyny pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Zadaniem uczestników będzie jak najszybszy przejazd z dwóch  punktów metra, czyli stacji Wilanowska i Stare Bielany do stacji Centrum Nauki Kopernik. Na graczy czekają liczne misje, których wykonanie będzie wymagało korzystania z infrastruktury metra oraz komunikacji z innymi pasażerami i udzielania im instruktażu dotyczącego pomocy OzN. Celami  Projektu Podziemie są: edukacja Osób z Niepełnosprawnością, w zakresie korzystania z przestrzeni miejskiej,  przetestowanie przestrzeni metra pod kątem ich potrzeb oraz zwrócenie uwagi pełnosprawnych pasażerów na obecność OzN w środkach komunikacji miejskiej.

„Osoby z Niepełnosprawnością ruchową mają obawy przed samodzielnym korzystaniem ze środków transportu miejskiego. Obawy te potęgują nie tylko przeszkody architektoniczne, takie jak schody progi, ale również  lęk przed poproszeniem innych o pomoc.” – komentuje asystent  Osób z Niepełnosprawnościami  i twórca Adventure Assistant - inicjatywy partnerskiej Projektu Podziemie - Krzysztof Myślicki.

Projekt podziemie to pierwsza z  cyklu akcji organizowanych w przestrzeni miejskiej przez Fundację Avalon we współpracy z Adventure Assistant, mających na celu aktywizację Osób z Niepełnosprawnościami, likwidację barier infrastrukturalnych i społecznych oraz edukację pełnosprawnej części społeczeństwa w zakresie wspierania OzN w przestrzeni miejskiej.

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym to ogólnopolska organizacja pozarządowa non-profit, będąca organizacją Pożytku Publicznego (OPP), która niesie pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym w leczeniu, rehabilitacji, spełnianiu marzeń, usamodzielnieniu się, integracji z resztą społeczeństwa oraz w różnych aspektach codziennego życia. Fundacja działa od 2006 roku.

Do góry