A- A A+
A A A A

05.04.2017Komunikat PFRON

Kategoria: z Kraju

Szanowni Państwo!

Począwszy od 1 kwietnia 2007, infolinia dla osób niepełnosprawnych (0 800 533 335), działająca w ramach programu p.n. Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zmienia godziny funkcjonowania.

Infolinia działać będzie w godzinach 10:00 - 18:00, a nie jak dotychczas 12:00 - 20:00

Statystyki funkcjonowania infolinii wykazały, że znaczna część Klientów preferowała kontakt w godzinach pracy - przed godz. 12.00

Infolinia funkcjonuje od 1 sierpnia 2006.
Pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 533 335 wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, m.in. na temat: uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych.

Pod numerem telefonu 0 800 533 335 można również uzyskać dane teleadresowe oddziałów PFRON, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, starostw i urzędów marszałkowskich, powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jednostek samorządowych stworzonych na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z programami PFRON.

Informacje można również uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem pfron@tai.pl oraz chat na stronie www.pfron.tai.pl.
Ponadto wszyscy zainteresowani mogą otrzymać informacje zwrotne poprzez SMS.

Centrum informacyjne utworzone jest przez wyłonioną w przetargu Telefoniczną Agencję Informacyjną i zlokalizowane w Poznaniu. Przy obsłudze infolinii zatrudnione są wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Nadesłane przez: PFRON

Do góry