A- A A+
A A A A

05.04.201780 młodych niepełnosprawnych z Mazowsza z szansą na pracę

Kategoria: Artykuły sponsorowane Żródło:

 

Rusza rekrutacja młodych niepełnosprawnych z Mazowsza do unijnego projektu aktywizacji zawodowej – bezpłatną pomoc w znalezieniu zatrudnienia otrzyma 80 bezrobotnych w wieku 18-24. Uczestnicy mają zagwarantowane m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, udział w szkoleniach i stypendia. 40 osób zostanie zakwalifikowanych na 3 miesięczny staż zawodowy. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany z  środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Za koordynację przedsięwzięcia na terenie województwa mazowieckiego odpowiada agencja Polski HR A-Trybut.
Rekrutacja do projektu „Młodzi, kompetentni, zatrudnieni” zaplanowana jest na dwie tury – w każdej z nich wyłonionych zostanie 40 uczestników programu aktywizacyjnego. Pierwszy nabór trwa od 30 maja do lipca 2016, z kolei drugi projekt rekrutacyjny obejmie pierwszy kwartał 2017 roku. 
Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych i stażach, które pozwolą im podjąć pracę w najbardziej pożądanych obecnie zawodach – jako: programista, telemarketer, czy opiekun osoby starszej i niesamodzielnej. –„Jeśli uczestnik programu nie odnajduje się w żadnym z trzech bloków merytorycznych, ma do wyboru również szkolenia zamawiane na podstawie zdiagnozowanych potrzeb. Atutem naszego programu jest profesjonalna analiza kompetencji uczestników, ale także stała współpraca z firmami z regionu, co pozwala poszerzyć możliwości rozwoju o dodatkowe ścieżki kariery zawodowej” – komentuje Jarosław Witkowski, prezes zarządu Polski HR A-Trybut S.A.

Kto może wziąć udział?

W rekrutacji mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, Radom, Warszawa, garwolińskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego.

Projekt aktywizacji zawodowej jest skierowany do osób w wieku 18-24, z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Ze względu na specyfikę projektu z rekrutacji wyłączone są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją słuchu. Uczestnik programu powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie, a w trakcie rekrutacji oraz trwania projektu nie powinien uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Udział w projekcie mogą wziąć z kolei niepracujący studenci studiów niestacjonarnych. Grupą docelową są osoby nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy oraz te, które nie uczestniczyły w podobnych formach aktywizacji finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Na co mogą liczyć uczestnicy?

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pośredników pracy, którzy pomogą wybrać interesujące szkolenie, znajdą miejsce odbycia stażu, przedstawią propozycje pracy oraz przygotują do podjęcia zatrudnienia.
– „W ramach spotkań indywidualnych nasi specjaliści zdiagnozują uczestników w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Zidentyfikują stopień oddalenia od rynku pracy i czynniki utrudniające uzyskanie zatrudnienia. Dzięki tym spotkaniom opracujemy indywidualną ścieżkę zawodową doprasowaną do każdego uczestnika programu. Kolejnym krokiem w stronę kariery będzie już praca pod okiem osobistego trenera, obejmująca m.in.: kształtowanie pozytywnej samooceny, czy radzenie sobie ze stresem. Będziemy pracować nad zmianą negatywnych przekonań, motywacją do zmiany, a także budować kompetencje do zarządzania czasem czy planowania” – dodaje Jarosław Witkowski.
W pakiecie porad zawodowych uczestnicy mogą liczyć również na wsparcie profesjonalistów w przygotowaniu CV czy symulację rozmów rekrutacyjnych, propozycję ofert pracy, umawianie rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjowanie warunków zatrudnienia.
–„Osoba biorąca udział w projekcie otrzymuje wsparcie specjalistów na każdym etapie. Co ważne, nasza współpraca nie kończy się po znalezieniu zatrudnienia. Jako koordynator projektu utrzymujemy stały kontakt z pracodawcą i uczestnikiem, interweniujemy w przypadku problemów, a w razie utraty pracy – szukamy nowych ofert, tak aby zapewnić uczestnikom stabilne zatrudnienie” – przekonuje Jarosław Witkowski.

O FIRMIE

Polski HR A-Trybut S.A to agencja zatrudnienia operująca na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Agencja wspiera osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które poszukują pracy, a także oferuje kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw i instytucji, chcących stworzyć miejsca pracy dla tych osób. Polski HR A-Trybut S.A. jest częścią holdingu Polski HR S.A., obecnego na rynku HR od 1999 r. 

***

Kontakt dla mediów:


Jakub Braziewicz

Unicorn Media

tel. +48 22 400 06 58

mob. +48 515 261 715

mail: j.braziewicz@unicornmedia.pl

www.unicornmedia.pl

 

 

 

Do góry