A- A A+
A A A A

05.04.2017Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III

Kategoria: z Kraju Żródło:

Fundacja „Normalna Przyszłość”
zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do wzięcia udziału w projekcie:
„Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III”.

Cel projektu:
Celem projektu jest przygotowanie niepełnosprawnych mieszkańców z województwa łódzkiego do podjęcia pracy/zatrudnienia na otwartym rynku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

WSPARCIE, które oferujemy polega na:
- Pomocy pośrednika pracy w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia
- Dostępie do ofert pracy skierowanych do osób z   niepełnosprawnościami
- Konsultacjach z doradcą zawodowym, w tym:
określeniu predyspozycji zawodowych,
pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
stworzeniu indywidualnego planu działania.
- Indywidualnych konsultacjach psychologicznych, w tym:
pomocy w rozwiązywaniu problemów,
pracy nad motywacją,
stworzeniu profilu społeczno-zawodowego,
określeniu swoich mocnych i słabych stron.

ZAPEWNIAMY:


- Indywidualne podejście do potrzeb każdego beneficjenta
- Miłą i fachową obsługę wykwalifikowanych specjalistów
SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:
1. Chcesz znaleźć pracę
2. Posiadasz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny)
3. Mieszkasz na terenie województwa łódzkiego
4. Masz przynajmniej 18 lat
5. Nie pracujesz

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś skontaktuj się z nami pod numerami telefonu: 42 235 70 80, 600 644 477
lub napisz do nas maila na adres: biurolodz@normalnaprzyszlosc.org
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:   www.normalnaprzyszlosc.org
Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Fundacja ,,Normalna Przyszłość” – biuro w Łodzi:
ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 401, budynek B
tel.: 42 235 70 80, 600 644 477
biurolodz@normalnaprzyszlosc.org
www.normalnaprzyszlosc.org

Do góry