A- A A+
A A A A

05.04.2017Konferencja podsumowująca projekt realizowany na rzecz osób niepełnosprawnych

Kategoria: z Kraju Żródło:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na konferencję podsumowującą projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”, która odbędzie się w dniu
19 czerwca 2015 r. w Hotelu Radisson Blu przy ul. Grzybowskiej 24 w Warszawie w godzinach 09:30-14:00. W ramach projektu udzielono wsparcia ponad 700 osobom z terenu całego kraju.

Według danych GUS z 2012 r. zaledwie 14,8% (12,2% kobiet i 17,3% mężczyzn), spośród 2 838 000 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce ma pracę. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje szereg projektów, również dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, których zadaniem jest zmniejszenie liczby osób bezrobotnych, w tym biernych zawodowo w tej grupie.

Jednym z takich projektów był dobiegający już końca projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II”, którego głównym celem była zmiana niekorzystnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Wsparciem w ramach projektu objęto 700 osób, w tym 450 osób niepełnosprawnych (240 kobiet i 210 mężczyzn) i 250 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych (150 kobiet i 100 mężczyzn). Organizowane były również spotkania z pracodawcami, podczas których przekonywano ich, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami , które są równie sumienne, dobrze zorganizowane i pracowite, co pracownicy pełnosprawni.

Beneficjenci projektu otrzymali wsparcie w zakresie: rozpoczęcia/kontynuacji nauki, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, porad prawnych, szkoleń zawodowych, praktyk zawodowych, staży rehabilitacyjnych oraz wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele projektu, w zakresie pomocy osobom z otoczenia beneficjentów projektu, były realizowane również poprzez organizację warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy dowiadywali się w jaki sposób zadbać o osoby niepełnosprawne, aby pozostawały one aktywne na rynku pracy.

Bardzo ważne zadanie przypadło Partnerom projektu tj. Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Fundacji Fuga Mundi, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji. Partnerzy byli odpowiedzialni za kluczowe kwestie związane z osiągnięciem celów projektu, prowadzili wszystkie działania merytoryczne i operacyjne, związane z realizacją projektu, rekrutowali beneficjentów, aktywizowali zawodowo osoby niepełnosprawne, wspierali opiekunów osób niepełnosprawnych, a także współpracowali z pracodawcami.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu, uzyskać więcej informacji na temat efektów prowadzonych działań oraz poznać opinie ekspertów na temat zrealizowanych zadań. Pojawi się również możliwość poznania opinii osób z niepełnosprawnościami, które opowiedzą o tym, jak projekt współfinansowany ze środków UE pomógł im w poruszaniu się po rynku pracy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chęć udziału należy zgłaszać do dnia 12.06.2015 r.

Do góry