Skocz do zawartości

A- A A+
A A A A
Zdjęcie

przestępstwa popełniane przez ZUS

zus przestępstwo

  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 MrSpock

MrSpock

    Widz

  • Użytkownik
  • Pip
  • 3 postów

Napisano 06 styczeń 2020 - 09:21

Oprócz zwyczajnych przestępstw popełnianych na mnie takich jak przysyłanie mi zawiadomienia o badaniu, którego termin był 10 dni przed odebraniem zawiadomienia oraz wysyłaniu zawiadomień na inny adres doszło jeszcze to. Mam sprawę o rentę rodzinna która toczy się w sądzie od trzech lat. Ponieważ pogorszyło mi się zdrowie, złożyłem ponowny wniosek o rentę rodzinną. ZUS wstrzymał postępowanie postanowieniem twierdząc że naprzód musi być wyrok w tamtej sprawie, która nie wiadomo ile lat jeszcze będzie się toczyć. Co więcej ZUS napisał, że nie mogę odwołać się od tego postanowienia. Poszedłem na bezpłatne konsultacje prawne i miałem szczęście bo trafiłem na prawnika, która nie odwalała tak jak inni i szukała przepisów naprzód przez godzinę przy mnie a potem dodatkowo w domu. Znaleźliśmy rozwiązanie. Należy złożyć odwołanie przez ZUS do sądu administracyjnego. Po tym odwołaniu ZUS odwiesił postępowaanie nawet nie przekazując sprawy do sądu administracyjnego. To jest treść odwołania

 

19 września 2019

Mariusz Jędrzejowski

ul.

Kraków

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

ul. Rakowicka 10

31-511 Kraków

 

za pośrednictwem

 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie-Łagiewniki

ul. Zakopiańska 33

30-418 Kraków

 

 

 

 

Składam skargę na wydanie przez ZUS postanowienia zawieszenia postępowania niezgodnie z k.p.a.

 

 

Uzasadnienie

 

W postanowieniu z dnia 3 września 2019 numer R/10/018135005 (list dostarczono pocztą zwykłą bez możliwości ustalenia daty odbioru) ZUS powołał się na przepis art. 97. § 1. pkt 4 k.p.a., zawieszając postępowanie i odmawiając przeprowadzenia badania lekarskiego w sprawie ustalenia uprawnień do renty rodzinnej na mój wniosek wniesiony w sierpniu 2019.  Faktycznie przepis, na który powołał się ZUS, nie ma zastosowania w tej sprawie.

W roku 2016 orzecznik ZUS uznał, że jestem całkowicie niezdolny do pracy przez 16 rokiem życia i to stwierdzenie nie zostało zaskarżone przez żadną ze stron w toczącym się postępowaniu (sygnatura VII U 3393/16). Dotyczy to również sytuacji obecnej w postępowaniu w roku 2019, gdyż ZUS nie ma podstaw prawnych żeby zmienić w tej części decyzję orzecznika z roku 2016 i unieważnić to wcześniejsze stwierdzenie. Tym samym postępowanie z roku 2016 i wszczęte niedawno nowe z roku 2019 w sprawie o rentę rodzinną mają za zadanie ustalić jednie mój stan zdrowia w chwili złożenia wniosku, jak wynika z art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 321 § 1 k.p.c. Mój stan zdrowia w roku 2019 jest inny niż ten w roku 2016, więc rozstrzygnięcie w toczącej się sprawie z roku 2016 nie stanowi zagadnienia wstępnego i nie jest koniecznym elementem podstawy rozpatrzenia wniosku z roku 2019.

     Zawieszenie postępowania z powodu oczekiwania na wynik sprawy VII U 3393/16 w istocie może spowodować, że przez kilka najbliższych lat nie uzyskam żadnego rozstrzygnięcia w mojej sprawie. Postępowanie VII U 3393/16 toczy się od trzech lat a termin jego zakończenia jest w ogóle niemożliwy do przewidzenia.

Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Wa 1667/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09), pod pojęciem „zagadnienia wstępnego” rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił również (II SA/Wa 986/15 – Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26), że przepis art. 97. § 1. pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W przypadku braku takiego związku, zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne. Innymi słowy, zawieszając postępowanie na podstawie ww. przepisu organ nie może kierować się przewidywaniami co do wyniku postępowania, lecz tym, czy w świetle posiadanych materiałów dowodowych i obowiązującego prawa jest możliwe rozpoznanie sprawy. Od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego powinno bowiem zależeć rozpoznanie sprawy w ogóle, a nie wydanie mniej lub bardziej pozytywnej bądź negatywnej dla wnioskodawcy decyzji. Organ musi tym samym ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. I OSK 2018/11). Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć a nawet niewątpliwie będzie miał wpływ na losy rozpoznawanej sprawy, nie daje jeszcze podstaw do zawieszenia postępowania. Postępowanie może zostać zawieszone na podstawie art. 97. § 1. pkt 4 k.p.a. tylko wtedy, gdy w sprawie wystąpi zagadnienie, którego brak rozstrzygnięcia wyklucza każde, zarówno pozytywne jak i negatywne dla strony zakończenie postępowania administracyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., II OSK 1570/11). Sąd zauważył również że naruszone zostały art. 7 i 77 § 1 k.p.a.

 

Tym samym wnoszę o wydanie przez sąd wyroku o uchyleniu postanowienia ZUS o wstrzymaniu postępowania i wydania nakazu ZUS nadania biegu postępowaniu zgodnie ze złożonym przeze mnie w sierpniu 2019 wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej.


Użytkownik kuba edytował ten post 06 styczeń 2020 - 14:55
Usunięto dane adresowe. Nie podajemy publicznie swoich danych takich jak email, nr telefonu czy domowy adres. Mówi o tym pkt.15 naszego Regulaminu

  • 0Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: zus, przestępstwo

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych