116 dzień roku, 27 kwietnia 2017, Czwartek imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty
Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań - Czerkawski Odszkodowania
Kup reklamę w portalu   

Niepełnosprawni - prawa

Nowa ustawa refundacyjna


Leki i recepty po 2012.01.01 - czyli co się zmieni po wejściu w życie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W dniu 2012.01.01 wchodzi w życie USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 122 poz 696) wprowadzając nowe zasady regulujące refundacje leków, ich dostępność, odpłatność oraz procedury wpisywania leku na listę leków refundowanych, poniżej skrótowo opiszę, co się zmieni dla nas, czyli pacjentów.


Inne marże inne ceny

Nowa ustawa definiuje na nowo wysokości marż na leki refundowane, co oznacza, że ceny (nie odpłatność) będą teoretycznie niższe:

 • marża hurtowa z 9% spada do 7% (2012), 6% (2013) i ostatecznie 5% ( od 2014);
 • zmieniona została marża degresywna dla aptek, teoretycznie mniej korzystną dla nich;

 

 

Ale tutaj możemy spotkać się z podwyższeniem ceny, gdyż cena leku nie jest według starej ustawy o cenach ceną maksymalną (producenci, hurtownie i apteki mogły je obniżać czy to jako obniżone ceny, czy to rabatem w programach lojalnościowych), ale mają charakter sztywny i ani producentowi, ani hurtowni, ani aptece nie będzie wolno sprzedawać leku po obniżonej cenie. W tej chwili część producentów, hurtowni i aptek w porozumieniu ze sobą obniżały ceny do wysokości limitu. Według nowej ustawy takie działanie będzie karalne.

Powyższa regulacja może spowodować, że mimo iż cena leku się obniży, a limit pozostanie bez zmian to niestety w aptece zapłacimy więcej, bo dana apteka trzymała niższe ceny.


Inaczej zbudowane listy leków

Dotychczas było kilka list leków: leki podstawowe (na ryczałt), leki uzupełniające (30% i 50%) oraz leki na chorobę przewlekłą podzielone na kilka odpłatności (bezpłatnie, ryczałt, 30% i 50%).
Według nowej ustawy leki będą poustawiane według kategorii dostępności według ustawy:

 1. lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę i tu mamy dwie podgrupy:
  1. w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
  2. we wskazaniu określonym stanem klinicznym
 2. lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w ramach programu lekowego;
 3. lek stosowany w ramach chemioterapii:
  1. w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,
  2. we wskazaniu określonym stanem klinicznym;
 4. lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych, innych niż wymienione w pkt 1-3.


Lekarz rodzinny czy specjalista będzie wypisywał leki z punktu 1, tam też znika pojęcie choroby przewlekłej, a pojawia się określenie "określony stan kliniczny", które zastępuje listę chorób zakaźnych, psychicznych oraz chorób przewlekłych, jaka to będzie lista i na jakich zasadach na razie nie wiadomo, gdyż nie ma projektu rozporządzenia z pierwszą listą leków refundacyjnych.


Zasady odpłatności za leki

Pozostają stare odpłatności czyli leki są wydawane za odpłatnością:

 • bezpłatnie;
 • za opłatą ryczałtową;
 • 30%
 • 50%

 

 

nadal te odpłatności są liczone do limitu finansowanie (dawniej ceny) - co oznacza, że różnicę pomiędzy ceną ustawową (sztywną), a limitem finansowania dopłacamy bez zniżki.

 

Zmianą jest to, że odpłatności były liczone według list, a teraz będą nadawane decyzją Ministerstwa Zdrowia według kosztu leczenia i tak :

 1. bezpłatnie - dla leków na nowotwory (musi mieć udowodnioną skuteczność), zaburzenie psychotyczne, upośledzenie umysłowe, zaburzenie rozwojowe albo choroba zakaźna o szczególnym zagrożeniu epidemią oraz leki w programie lekowym;
 2. ryczałtowe - leki według kosztów leczenia
  1. dłużej niż 30 dni i koszt 30% limitu (nie ceny !!!) przekraczałby 5% minimalnego wynagrodzenia za płace (w tym roku 1386,00 zł - to dałoby 69,3 zł, w przyszłym roku 1500,00 zł - to dałoby 75 zł);
  2. dotychczasowe leki podstawowe o ile kuracja jest dłuższa niż 30 dni;
  3. krócej niż 30 dni kuracji, ale koszt 50% limitu (nie ceny !!!) przekraczałby 30% minimalnego wynagrodzenia za płace (w tym roku 1386,00 zł -to dałoby 415,80 zł, w przyszłym roku 1500,00 zł - to dałoby 500,00 zł);
 3. 50% - leki dla kuracji poniżej 30 dni;
 4. 30% - jest to teraz podstawowa odpłatność i wszystkie leki, które nie spełnią powyższych punktów (1-3), będą płatne 30% limitu;

 


Podkreślam, że mowa jest o odpłatności w stosunku do limitu, jeżeli cena przekracza limit, to trzeba dopłacić tą różnicę, jeżeli cena jest poniżej limitu, to cena staje się limitem.

 

Przy odpłatności ryczałtowej jest jeszcze kilka zmian:

 1. Leki gotowe to nadal 3,20 zł ale - nie za opakowanie ryczałtowe jak jest teraz, ale za 30 i mniej DDD, dodatkowo, jeżeli opakowanie zawiera więcej niż 30 DDD, to ryczałt ten jest zwiększany proporcjonalnie;
 2. Leki robione w aptece (recepturowe) będą miały nadal odpłatność ryczałtową (teraz 5,00 zł) lub dwu-krotność w zależności od ilości dawek, ale ryczałt ten będzie zmienny rok w rok i ma wynosić 0,5% minimalnego wynagrodzenia za płace zaokrąglone do 10 groszy (w tym roku 1386,00 zł - to dałoby 6,90 zł, w przyszłym roku 1500,00 zł - to ryczałt za lek recepturowy będzie wynosił 7,50 zł);

 

 

Skrót DDD oznacza Definiowaną Dawkę Dobową aktywnej substancji zawartej w leku wg WHO. Limity finansowania będą ustalane w ramach grup limitowych co dwa miesiące. Grupa limitowa natomiast jest tworzona według aktywnych składników leku.
Do tej pory nie ogłoszono grup limitowych.


Listy leków

Pierwsza lista leków refundowanych będzie obowiązywała od 1 stycznia w drodze rozporządzenia, następny będą w drodze obwieszczenia co dwa miesiące, co oznacza:

 1. Dużą zmienność limitów i odpłatności - limity będą liczone według obrotów za miesiąc poprzedzający o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia.
 2. Obwieszczenia nie będą musiały przechodzić konsultacji społecznych. Jest to krótka ścieżka legislacyjna, zabierająca organizacjom wpływ na listę i odpłatności za leki.
 3. Ceny i odpłatności (końcowe kwotowo) zawarte na obwieszczeniu nie będą mogły być inne i apteka będzie zobowiązana takie stosować.



Apteki i lekarze

Nowa ustawa nakłada na lekarzy i apteki zawarcie dodatkowych umów.
Lekarze na wypisywanie recept na leki refundowane, jeżeli lekarz nie będzie miał takiej umowy po 1 stycznia 2012, apteka nie będzie mogła wydać leku za częściową odpłatnością tylko jako pełnopłatnego.

 

Apteki na realizację recept na leki refundowane, apteka niemająca takiej umowy nie dostanie refundacji za wydane leki. Umowa ta, jej wzór, w tej chwili jako projekt rozporządzenia jest w konsultacjach społecznych i wywołuje potężne protesty samorządu aptekarskiego, czy apteki będą podpisywały mimo straszenia bojkotem, najprawdopodobniej tak. Ustawowo z urzędu wszystkie obecnie działające mają zagwarantowane umowy. W wyniku kontroli NFZ i nieprawidłowości NFZ może zerwać taką umowę i wtedy my albo zapłacimy całość, albo poszukamy innej apteki. Dlatego trzeba będzie w przyszłości pilnować czy dana apteka ma podpisaną i aktywną umowę, apteki będą miały obowiązek taką informację wywiesić.

Dodatkowo apteka nie będzie mogła za zapłatę za leki refundowane dać nam rabatu, upustów kwotowych, punktów, bonów, prezentów i innych zachęt.


Opracowałem na podstawie:

 • Dz.U. 2012 nr 122 poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Dz.U. 2012 nr 192 poz. 1141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
  z dnia 13 września 2011 r.
  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.
 • Dodatkowo odbyłem kilka szkoleń z racji mojej pracy

 

Autor: JacentyK
Ostatnia aktualizacja: 2013.02.02 14:02
Źródło: Dz.U. 2012 nr 122 poz. 696


drukuj powrót zgłoś artykuł


Pozostałe artykuły w tej kategorii

Sonda

Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?

 • Jestem na rencie socjalnej
 • Jestem na rencie zusowskiej
 • Pracuję
 • Prowadzę własną firmę
 • Uczę się

[pokaż wyniki]

Randki

edyci...
Fotogaleria
Sulejów 2013
Sulejów 2013

Dodał(a): admin
Copyright © 2002 Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
Szacuje się, że niepełnosprawni w Polsce stanowią 14% ogółu społeczeństwa i odsetek ten ma tendencję rosnącą.
Wyczyść ciasteczka utworzone przez Portal